Az adóváltozások következtében 2023. január 1-től bővült egyrészt az új ingatlanok körébe tartozó ingatlanok köre, másrészt az 5%-os kedvezményes adómérték alkalmazhatóságának időbeli hatálya is kitolódott.

Több változás is történt 2023. január 1-től az új ingatlanok definícióját és a kedvezményes adómérték alkalmazását tekintve. 2022 végéig két eset valamelyikének kellett megfelelni a minősítéshez. Az egyik, hogy az első rendeltetésszerű használatbavétel még ne történjen meg, a másik tényállás szerint pedig az első rendeltetésszerű használatbavétel megtörténhet ugyan, de a használatbavételi engedély véglegessé válása, a használatbavétel tudomásulvétele, vagy az ingatlan felépítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között még nem telhetett el 2 év. A fenti két eset mellé 2023 elejétől életbe lépett egy harmadik is.

Január 1-től új ingatlannak minősül az az ingatlan is, amelynek első rendeltetésszerű használatbavétele ugyan megtörtént, de mint önálló rendeltetési egység rendeltetését vagy a rendeltetési egységeinek számát megváltoztatták, és az ezt igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között még nem telt el 2 év.

A fenti jogszabályváltozás alapján az átalakított, átépített ingatlanokat tekintve új ingatlan minőséget eredményez a már meglévő és használatbavételi engedéllyel rendelkező ingatlan átalakítást követő olyan használatbavétele is, amelynek eredményeképpen

  • a korábbi használathoz képest funkcióbeli/rendeltetésbeli változás is történik,
  • vagy amelynek eredményeként az ingatlan albetéteinek a száma megváltozik

és ennek kapcsán új használatbavételi engedélyezési vagy tudomásulvételi eljárás, bejelentés válik szükségessé.

A fentieken túlmenően az új lakásokra, lakóingatlanokra vonatkozó 5%-os mértékű, kedvezményes adókulcs alkalmazhatóságának időbeli hatálya is kitolódott. Új lakásnak, lakóingatlannak minősül az a többlakásos ingatlanban kialakított lakás, amelynek összes hasznos alapterülete nem haladja meg a 150 négyzetmétert, vagy olyan egylakásos lakóingatlan, amelynek összes hasznos alapterülete nem haladja meg a 300 négyzetmétert.

A 2022 végéig érvényes szabályozás alapján a kedvezményes adómérték a 2026. december 31-ig átvett, jóváírt előlegekre vonatkozott, amennyiben az építési engedély 2022. december 31-ig véglegessé vált, vagy az egyszerű bejelentés ugyanezen időpontig megtörtént.

Az új szabályozás szerint az 5%-os adómérték a 2028. december 31-ig átvett, jóváírt előlegekre és teljesített értékesítésekre is alkalmazandó, ha

  • építési engedélyhez kötött építési munka esetén a lakóingatlan építésére az építési engedély 2024. december 31. napjáig véglegessé vált,
  • vagy az Étv. szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet legkésőbb 2024. december 31. napján bejelentették.

Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az abban foglaltak személyre szabott értelmezésével kapcsolatban keressék munkatársainkat.

Iratkozz fel hírlevelünkre!