Vezető szakértőink

Puskás Éva

Bérügyviteli szenior menedzser

Több, mint 20 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik bérügyviteli területen. A jogszabályok komplexitása jelenti számára a hivatás szépségét, az inspiráló környezetet. Megoldásorientált attitűdje és szakmai múltja együttesen garantálja az ügyfelek számára a támogató szemléletű, kiszámítható és hatékony együttműködést.

Pásztor Éva

Bérügyviteli assistant menedzser

15 év társadalombiztosítási és bérügyintézési tapasztalattal áll partnereink rendelkezésére. Széles spektrumú szakértelme segíti őt a hosszú távú együttműködések kialakításában. Hivatását személyre szabott, rugalmas munkamódszer jellemzi, melyet a sok éves HR-területen szerzett tudása tesz teljessé.

Molnárné Sallai Szilvia

Bérügyviteli tanácsadási szakértő

A gazdálkodó szervezetek életében a bérelszámolás az egyik legsokrétűbb ismeretet, bizalmat igénylő feladat. Ebben a bizalmi pozícióban a minőségi szolgáltatást tartja a legalapvetőbbnek, ezért a jogszabályok és azok gyakorlati alkalmazásának naprakész követése a legfontosabb számára. Bérelszámolási tapasztalatait tanácsadási feladatokkal ötvözi.

24

Fős csapat

300

Ügyfél

8000

Fő bérszámfejtése

Bérügyviteli és TB ügyintézési szolgáltatások

A Finacont teljes körű bérügyviteli és TB ügyintézési szolgáltatást nyújt, mely szolgáltatás az alábbi feladatok ellátását tartalmazza:

 • Be- és kilépők adminisztrálása (NAV);
 • Teljes körű havi bérelszámolás és TB ügyintézés a hatályos magyar jogszabályok, illetve a Társaság belső előírásai és elszámolási rendje, illetve rendszere alapján;
 • TB- kifizetőhelyi feladatok ellátása;
 • Banki utalási listák és titkosított, elektronikus utalási file készítése mind a bérek, mind a járulékok vonatkozásában (bármely banki terminálhoz);
 • Cafeteria elemek bérszámfejtése;
 • Önkéntes nyugdíjpénztárakkal kapcsolatos teendők ellátása;
 • Nyugdíjbiztosítási igazgatóságokkal, egészségbiztosítási hatósággal kapcsolatos ügyintézés;
 • Elektronikus és/vagy papír alapú adó- és járulékbevallások, adatszolgáltatások készítése;
 • Munkavállalói bérjegyzékek elkészítése és .pdf formátumban történő elküldése a Társaság kapcsolattartója részére (a Társaság feladata a bérjegyzékek nyomtatása, borítékolása és munkavállalók részére történő szétosztása);
 • Főkönyvi feladás készítése előre definiált formában, a Társaság számviteli rendszere által elvárt struktúra szerint (az esetlegesen szükséges interface elkészítése kivételével);
 • Havi és negyedéves bér statisztikák összeállítása;
 • Kapcsolattartás a benyújtott bevallásokkal kapcsolatban a nyugdíj- és egészségbiztosítási hatósággal, NAV-val;
 • Éves bérügyviteli zárlati munkák elvégzése a vonatkozó magyar előírásoknak megfelelően;
 • A Társaság képviselete a nyugdíj- és egészségbiztosítási hatóság, valamint a NAV előtt megállapodás szerinti időtartamra;
 • Évközi, eseti igazolások elkészítése a munkavállalók illetve más munkáltatók részére;
 • Társaság tájékoztatása – hírlevél formájában – a lényeges jogszabályi változásokról.
 • Munkaidő nyilvántartó rendszer biztosítása
 • Webcafeteria modul biztosítása
 • Webes bérjegyzék biztosítása

Bérügyviteli tanácsadás

Valamennyi szolgáltatásunkat előzetes kalkuláció alapján, óradíjas ajánlatban kínáljuk ügyfeleink részére.

A gazdálkodó szervezeteknél munkaügyi és bérügyviteli területen keletkezett papír alapú dokumentumok selejtezése, archiválása. Az iratokat, dokumentumokat iratmegőrzési határidő szerint csoportosítjuk. Elvégezzük az archiválási folyamatot, a selejtezendő dokumentumokról selejtezési jegyzőkönyvet készítünk. A folyamat eredményeként a vállalkozás időt és helyet spórolhat.

Sokak számára ismert, hogy az adóhatáság elkészíti a magánszemélyeknek a szja bevallás tervezetét. Azonban vannak olyan jövedelmek (például magánszemélytől vagy külföldről származó), amelyeket a tervezet nem tartalmaz, illetve a különböző kedvezmények érvényesítésnél a döntéseinket sem ismeri az adóhatóság. Szja bevallása elkészítését bízza szakemberre, melyet cégünk munkatársai átgondoltan, szakmai alapossággal készítik el. Mindehhez nincs szükség személyes jelenlétre, az igazolások beérkezésétől a bevallás elküldéséig mindent elektronikusan intézünk.

Ezzel a szolgáltatásunkkal a gyermeket tervező kismamáknak nyújtunk segítséget, hogy tisztábban lássák, a szüléshez kapcsolódóan milyen ellátásokra lesznek jogosultak és azon belül milyen összegekre számíthatnak. Ezáltal kiszámíthatóbbá válik a gyermek érkezését követően, milyen havi bevétel érkezik a családi kasszába. Kiemelten fontos lehet egy ilyen kalkuláció elvégzése például egy munkahelyváltás előtt, vagy éppen ha nincs állása, de akár egy külföldről haza térés esetén is.

A munkáltató és a munkavállaló oldaláról egyaránt fontos tisztában lenni a jogviszony megszüntetésével kapcsolatos jogszabályi háttérrel. Adott esetre felvázoljuk – párat említve -, hogy jár-e végkielégítés, mikor kezdődik a felmondási idő, kell-e indokolni, meddig tart a munkaviszony, számíthat-e szabadság megváltásra, egyéb járandóságra, esetleges határozott szerződésnél mire kell figyelni. Minden megszűnéssel járó elszámolás összegszerűsítésre kerül.

Életkorunk bizonyos szakászban egyre inkább foglalkoztat minket, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésig meddig kell még dolgoznunk, milyen összegre számíthatunk, ha öregségi nyugdíjba vonulunk. A rendelkezésre álló adatok alapján elvégezzük a nyugdíj ellátás előkalkulációját.

A nyugdíjazási folyamatban fontos szerepet játszik a szolgálati idő mértéke. A Kormányhivatal nyilvántartása nem mindig egyezik a magánszemély tényleges szolgálati idejével. Ennek oka leggyakrabban a múltban előforduló hiányos vagy téves munkáltatói adatszolgáltatás lehet. A rendelkezésre álló igazolások, dokumentációk alapján támogatást adunk az adategyeztetési eljárásban.

Az ügyvezetés körében fontos kérdés, hogy cég pontosan mikor válik TB kifizetőhellyé. Minden olyan foglalkoztatónak, ahol az általa foglalkoztatott biztosítottak száma tartósan elérte a 100 főt, kifizetőhelyet kell létrehozni, így a továbbiakban köteles gondoskodni társadalombiztosítási és egyéb feladatok ellátásáról. Végig vezetjük a létesítés teljes folyamatán az elejétől a végéig.

A gyorsan változó világunkban joggal merülhet fel a kérdés, hogy egy új juttatási forma milyen adó- és járulékvonzattal bír. (pl. cafetéria rendszer bevezetése vagy új, egyedi juttatás) A mindenkor érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően, átfogóan elkészítjük a juttatások, jövedelmek – mind a munkáltatót és munkavállalót érintő – adók és járulékok számítását, így ezt az elkészített kalkulációt használva könnyebben hozhatja meg döntéseit.

A vállalkozások költségeinek egyik fontos alkotó eleme a bérköltség. A bérezési rendszer átalakítása több szintű hatást eredményezhet, ezért lehet hasznos a lehetséges kifizetési események feltételtől függő kalkulációja – bérstruktúra átalakítás, béremelés és annak hatásai stb.

A munkavégzés során bekövetkezhet olyan jellegű változás, mely jogviszonyváltás szükségességét eredményezi. Ilyen például ha egy társas vállalkozói jogviszony munkaviszonnyá alakul át. A váltás során, minden körülményt (munkajogi, polgárjogi, adózási, tb szempontok) megvizsgálva a legelőnyösebb jogviszonyt állapítjuk meg. Ezt egy modellezés kapcsán bemutatjuk, melyhez egy kalkuláció is készül, hogy minél könnyebb, átláthatóbb legyen a döntés.

Önnek ajánljuk ezt szolgáltatásunkat, amennyiben egy külföldi magánszeméllyel történő jogviszony létrejöttéhez nincs tisztában az illetőség elbírálás jogszabályi hátterével. A magánszemély illetőségét megállapítjuk egyaránt vizsgálva adózás és társadalombiztosítás vonatkozásában is.

Amennyiben a foglalkoztató egy harmadik országbeli állampolgárral munkaviszonyt kíván létesíteni, aki 3 hónapot meghaladóan kíván Magyarországon tartózkodni, úgy tartózkodási engedély kiadása iránti kérelemre szükség, ennek ügyintézésében nyújtunk segítséget.

Munkavállalás céljából a külföldi magánszemély foglalkoztatásához elengedhetetlen a TAJ szám megléte. Abban nyújtunk segítséget, hogy a munkavállaló mihamarabb rendelkezzen TAJ számmal. Gördülékennyé tesszük az igénylés folyamatát.

A magyar jogszabályok szerint bejegyzésre nem kötelezett külföldi vállalkozásnak (munkáltatónak), aki Magyarországon biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony keretében foglalkoztat munkavállalót adószámot kell igényelnie a NAV-nál. Ennek terhét levesszük válláról, az adószám igénylésével járó minden adminisztrációt elvégezzük, hogy az adóhatóság mihamarabb generálja meg a magyar adószámot.

A munkaidőkeret egy eszköz a munkáltató kezében, aminek segítségével a munkavégzést a vállalkozás működéséhez és annak termelési sajátosságaihoz tudja igazítani. Előadást tartunk a munkaidőkeret bevezetéséhez kapcsolódó fontosabb tudnivalókról, szabályosságáról és ésszerűségéről. Ennek keretében konzultációt biztosítunk, ahol a felmerülő kérdéseikre is választ kaphatnak. Személyes jelenlét sem szükséges, mindezt online keretek közt is tudjuk biztosítani.

Szolágtatásaink az egyedi, speciális tanácsadásra is kitérnek. Tapasztalt munkatársaink szakszerű tudásukkal gondoskodnak arról, hogy megtalálják az Ön egyedi igényeihez igazodva a legmegfelelőbb megoldást.

Mottónk:

Nincsenek problémák, csak megoldásra váró feladatok.

Gyakran Ismételt Kérdések

Mivel a juttatás értéke a minimálbér 10%-át nem haladja meg (2022-ben ez 20.000 Ft), így ezt csekély értékű ajándék révén juttathatja a munkavállalóknak. Csekély értékű ajándék évente legfeljebb egy alkalommal adható. Az adó alapja a juttatás értékének – jelen esetben 15.000 Ft – 1,18 szorosa, ami után 15% személyi jövedelemadót és 13% szociális hozzájárulási adót kell megfizetni, ami 4.956,-Ft. A céget terhelő közterheket a juttatás hónapját követő hónap 12-éig kell megfizetni és bevallani. Az ilyen típusú juttatásról nyilvántartást kell vezetni, melynek tartalmaznia kell az ajándék típusát, értékét, az átadás időpontját és a juttatott magánszemély adatait.

A saját jogú nyugdíjas munkavállalót 15 munkanap betegszabadság illeti meg éves szinten, viszont ha ezt a 15 napot kimerítette, utána táppénzre nem lesz jogosult, tekintettel a biztosítási jogviszony hiányára. Ettől függetlenül a munkáltatója felé a keresőképtelenségét igazolnia kell. A háziorvosnak a keresőképtelenséget igazoló okiratot ki kell adnia, függetlenül attól, hogy a munkavállaló jogosult táppénzre vagy sem.

A munkaviszony megszüntetésekor csak bizonyos feltételek fennállása esetén jár a munkavállaló számára végkielégítés. A Munka törvénykönyv rendelkezései alapján a munkavállaló által történő felmondás esetén nem jár végkielégítés. Ennek ellenére van arra lehetőség, hogy a felek közösen megegyezzenek annak kifizetésében. Ebben az esetben a végkielégítés jogcímét és összegét mindenképp bele kell foglalni a megállapodásba.

A visszaigényelt adót a bevallás beérkezésétől, a módosított bevallási tervezet jóváhagyásától számítva legkésőbb a 30. napon utalja ki a NAV. A 30 nap számításánál figyelembe kell venni az esetleges postai kézbesítés átfutási idejét is.

Blog

További cikkek

Rólunk Mondták

Ügyfeleink

Nálunk biztos kezekben tudhatod ügyeid.

Konzultálj a legprofibb szakértőkkel!