Az új szabályozás a SZÉP-kártyára utalt, egy éven belül el nem költött összegek után 15 százalék díj felszámítására jogosítja fel a kártyakibocsátókat.

A napokban jelent meg a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 381/2022. (X. 6.) Korm. rendelet. A jogszabály kimondja, hogy a pénzforgalmi szolgáltató a SZÉP Kártya juttatásként átutalt, az utalást követő legalább 365 napos időszak alatt fel nem használt pénzeszköz erejéig és terhére egyszeri díjat számít fel március 20. és szeptember 20. napján. A díj mértéke a fel nem használt pénzeszköz 15%-a, de legalább 100 forint. 100 forintnál alacsonyabb összegű fel nem használt pénzösszeg esetén a díj összege megegyezik a fel nem használt összeggel.

A Korm. rendelet azt is meghatározza, hogy a pénzforgalmi szolgáltatónak mire kell fordítania az így felszámított összeget. Eszerint a díj 50%-ának megfelelő összeget a pénzforgalmi szolgáltató a SZÉP Kártyával összefüggésben közvetlenül felmerülő működési költségeire és marketingköltségeire fordítja, 50%-a pedig a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítványt illeti meg.

A Korm. rendelet előírja azt is a pénzforgalmi szolgáltató részére, hogy a fenti díj felszámításának napja előtt 90 nappal tájékoztatnia kell a kártyabirtokost a fel nem használt egyenlegéről és a fel nem használt pénzeszköz utáni, előzetesen számított díj összegéről.

Főszabályként a fel nem használt juttatásokkal kapcsolatban felszámított díjat első körben a 2022. október 15. napját követően jóváírt juttatásokra kell alkalmazni.

Azonban átmeneti szabály, hogy a pénzforgalmi szolgáltató 2023. május 31. napján számítja fel először a SZÉP Kártyához kapcsolódó fizetési számlára 2022. október 15. napjáig SZÉP Kártya juttatásként átutalt és azon jóváírt, fel nem használt pénzeszközök terhére a 15 %-os díjat. Ez tehát azt jelenti, hogy 2023. május 31-ig érdemes elkölteni azon összegeket, amelyek 2022. október 15. napjáig kerültek átutalásra, mert az átmeneti szabály megengedi a 2023. május 31-ig fel nem használt, 2022. október 15-ig átutalt összegekre is a díj felszámítását.

Iratkozz fel hírlevelünkre!