2022. december 28-án jelentek meg az 593/2022. számú és az 594/2022. számú kormányrendeletek, amelyek a SZÉP kártyára vonatkozó szabályozás 2023-tól hatályos változásait tartalmazzák. A legfontosabb újdonság, hogy megszűnnek a SZÉP kártya alszámlái.

Az 593/2022. számú kormányrendelet értelmében 2023. január 1-től béren kívüli juttatásnak minősül a juttató munkáltató által a Széchenyi Pihenő Kártyára utalt

 • szálláshely-szolgáltatásra,
 • melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is) étkezési szolgáltatásra,
 • a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló szolgáltatásra

felhasználható juttatás, amelynek mértéke az adóévben nem haladja meg a 450 ezer forintot. A fenti juttatás keretösszeget meg nem haladó része béren kívüli juttatásnak minősül, amely után 15% szja-t és 13% szochót kell fizetni. A juttatás az adóévben több munkáltatótól is származhat. Ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn, akkor a 450 ezer forintot arányosítani kell.
A támogatásnak az éves rekreációs keretösszeget meghaladó része egyes meghatározott juttatásnak minősül. A meghaladó rész utáni a közterheket (1,18 x (15% szja + 13% szocho) a juttatás hónapja kötelezettségeként kell megállapítani, bevallani és megfizetni.
A fenti változással megszűnnek a SZÉP-kártya egyes alszámláira vonatkozó 75-, 150- és 225 ezer forintos belső korlátok, vagyis a SZÉP-kártya 2023-tól – az éves keretösszegig – korlátlanul használható bármilyen jogszabályban meghatározott célra.
Az 594/2022. számú kormányrendelet értelmében a SZÉP-kártyára utalt támogatás kizárólag a munkavállaló és társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója által történő, a következő szolgáltatások ellenértékének megfizetésére használható fel:

 1. szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30.);
 2. belföldi utazásközvetítés és belföldi utazásszervezés (TEÁOR’08 79.11-ből belföldi szálláshely foglalása és belföldi utazás foglalása, 79.12-ből belföldi előre összeállított utazási csomagok értékesítése);
 3. a szálláshelyen igénybe vehető és a szálláshely-szolgáltatással együttesen fizethető bármely szolgáltatás;
 4. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR’08 96.04);
 5. éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR’08 56.10.);
 6. egyéb vendéglátás (TEÁOR’08 56.29.);
 7. egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR’08 86.90-ből a fizioterápiás szolgáltatás, a dentálhigiéniai kezelés, a diagnosztikai szolgáltatás, a terhesgondozás és az egyéb, máshová nem sorolt humán-egészségügyi ellátás);
 8. előadó-művészet (TEÁOR’08 90.01.);
 9. múzeumi tevékenység (TEÁOR’08 91.02.);
 10. növény-, állatkert és természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR’08 91.04.);
 11. vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység (TEÁOR’08 93.21.);
 12. testedzési szolgáltatás (TEÁOR’08 93.13.);
 13. egyéb sporttevékenység (TEÁOR’08 93.19-ből a verseny- és lovaglóistállók tevékenysége, a sporthorgászat és a sportesemények, a szabadidős sportrendezvények nevezési, regisztrációs díja);
 14. belvízi személyszállítás (TEÁOR’08 50.30.);
 15. egyéb foglalás (TEÁOR’08 79.90-ből az idegenvezetés);
 16. sportlétesítmény működtetése (TEÁOR’08 93.11-ből a sportpályák bérlése, uszodabelépő és -bérlet értékesítése);
 17. sportegyesületi tevékenység (TEÁOR’08 93.12.);
 18. sport, szabadidős képzés (TEÁOR’08 85.51.);
 19. szabadidős, sporteszköz kölcsönzése (TEÁOR’08 77.21.);
 20. helyközi vasúti személyszállítás (TEÁOR’08 49.10-ből kizárólag a keskenynyomközű vasúton történő személyszállítás);
 21. máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR’08 93.29-ből a szabadidőpark- és strandszolgáltatás, sípálya és sporthajókikötő szolgáltatásai, valamint a szabadidős létesítmény működtetője által nyújtott, a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök kölcsönzése).

Iratkozz fel hírlevelünkre!