Közeledik szeptember 30-a, a határidő, ameddig egy belföldön letelepedett adózó a 2022. évben a részére másik EU tagállamban hatályos adókulcs felszámításával kiállított számla adótartamát visszaigényelheti. Az adó visszaigénylést a belföldi adóalany a NAV részére benyújtott ELEKÁFA nyomtatványon igényelheti.

A belföldön letelepedett (magyar) adóalanyok az adott tárgyévi beszerzéseik, igénybe vett szolgáltatásaik után ezen a nyomtatványon kérhetik – az Európai Közösség valamely más tagállamában – részükre felszámított adó visszatéríttetését. A nyomtatványt a visszatéríttetési időszakot követő naptári év szeptember 30-ig lehet elektronikusan benyújtani. Ennek megfelelően a 2022. tárgyévi éves kérelmet 2023. szeptember 30-ig lehet beküldeni. Nem jogosult a visszatéríttetési eljárásban igényt előterjeszteni – vagyis ELEKÁFA nyomtatványt benyújtani – az a kérelmező, amely kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet végez, vagy alanyi adómentességet választott, illetve a kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany.

Külföldi áfa visszatéríttetési igény leginkább akkor fordul elő, amikor az adózó olyan termékbeszerzési, szolgáltatás igénybevételi ügyletben vesz részt, amely esetében a teljesítés helye egy másik tagállam, ezért a termékértékesítő, vagy szolgáltatásnyújtó ezen másik tagállam szerinti áfakulcs felszámításával állítja ki a számlát a magyar beszerző részére. Ezen esetek jellemzően akkor fordulnak elő, amikor az adózó például külföldi konferencián, vagy oktatáson vesz részt, gépjárművet bérel, szállást foglal és ezen szolgáltatásokról részére a külföldi szolgáltató az adott tagállamban érvényes adókulcs felszámításával állít ki számlát. De ugyanez az eljárás, ha például fuvarozó cég esetében külföldön kell haszongépjármű javítási szolgáltatást igénybe venni.

A külföldi adóvisszatéríttetési igény benyújtásának további feltételei a következők:

  • a belföldi adózó az adott EU tagállamban nem rendelkezik letelepedettséggel,
  • a másik EU tagállamban beszerzett terméket, igénybevett szolgáltatást adóköteles tevékenységéhez használja
  • végezetül, amennyiben ezen beszerzéseiről a számlát egy belföldi adózó, magyar adókulcs felszámításával állította volna ki, akkor neki adólevonási joga keletkezne.

A visszaigénylés az ELEKÁFA nyomtatvány benyújtásával történik, az Ügyfélkapun keresztül országonként van lehetőség benyújtani azt a Nemzeti Adó-és Vámhivatalhoz. Ez azt jelenti, hogy a belföldi adóalanynak nem szükséges a külföldi adóhatóságot megkeresnie annak érdekében, hogy a külföldi beszerzései után visszakaphassa az áfát, hiszen helyette a NAV lesz az, aki majd a kérelem alapján felveszi a kapcsolatot a külföldi adóhatóságokkal. A kérelemhez kötelezően csatolandók a gazdasági tevékenység teljesítését tanúsító számlák és azok mellékletei (például: megrendelő bizonylat, teljesítési igazolás, fuvarokmányok, vámokmányok).

A kérelem kézhezvételét követően az adóhatóság haladéktalanul igazolást küld az adózónak, – a kérelem vonatkozó részeit 15 napon belül továbbítja a visszatérítés helye szerinti tagállamnak, az elbírálás határideje 4 hónap, mely meghosszabbítható, de maximálisan 8 hónap lehet az átfutási idő. Sor kerülhet hiánypótlási felhívásra, melynek teljesítésére az adózónak 1 hónap áll rendelkezésére, a jóváhagyott áfa összeg visszautalásának határideje a döntést követő 10 munkanap.

Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az abban foglaltak személyre szabott értelmezésével kapcsolatban keressék munkatársainkat.

Iratkozz fel hírlevelünkre!