A gazdasági társaságok, szervezetek működésének jellemzően része olyan rendezvények tartása, amelyek célja az üzleti kapcsolatok ápolása, vagy a jó munkahelyi környezet megteremtése, a csapat építése. Az adókötelezettségek közül először a személyi jövedelemadót érdemes vizsgálni, és meghatározni, hogy a rendezvényen részvevő magánszemély esetében mi tekinthető jövedelemnek, mert a jogviszony helyes meghatározása segít a további adókötelezettségek megállapításában.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény főszabálya szerint a magánszemély minden jövedelme adóköteles, ugyanakkor a jogszabály külön rendelkezik – egyes meghatározott juttatásként – a rendezvényekkel és az üzleti ajándékokkal kapcsolatos adókötelezettségéről.

Üzleti és ünnepi rendezvények (reprezentáció)

A fogalmat az Szja törvény határozza meg, ennek értelmében reprezentáció: a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás (étel, ital) és a rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidőprogram stb.). Tehát csak akkor minősül reprezentációnak egy esemény, ha a törvényben meghatározott esemény keretében történik, és ennek eldöntéséhez az összes körülményt mérlegelni kell. Így reprezentáció lehet például: üzleti vacsora, vagy a karácsonyi céges rendezvény is. Ezeken az eseményeken valamennyi résztvevő (ideértve a munkavállalókat is) vendéglátása reprezentációnak minősül, továbbá a rendezvény kapcsán felmerülő szállás és utazási költség is.

A hivatali, üzleti esemény megrendezéséhez bérelt terem díja jellemzően a kifizető tevékenységével összefüggő költség, és nem tartozik a reprezentációs költségek közé. Azonban ha például az üzleti eseményt egy vacsora követi más helyszínen, akkor az ahhoz kapcsolódó terembérlet már reprezentációs költségnek minősül.

Konferenciák, továbbképzések

A konferenciákon, továbbképzéseken a magánszemélyek jellemzően a munkaköri feladataik kapcsán vesznek részt. Az Szja törvény általános szabályai szerint ebben az eseteben nem keletkezik adóköteles jövedelem, mert a részvétel lehetőségét a munkavégzés, tevékenység ellátása érdekében biztosította munkáltató. A magánszemélynek – az étkezés és az egyéb szolgáltatások értéke nélküli – részvételi díj tekintetében tehát nem keletkezik adóköteles bevétele, ha a munkáltatója (vagy a munkaviszonytól eltérő jogviszony esetében a kifizető), elküldi egy, a munkakörével kapcsolatos ismeretek megszerzésére alkalmas rendezvényre.

Amennyiben a részvételi díj nem tartalmazza a vendéglátás költségeit (például: kávé, üdítő, szünetekben apró sütemény, stb.), de ezt a helyszínen biztosítják, akkor a vendéglátás az eseményt nyújtó kifizető által nyújtott reprezentációnak minősül, és a kapcsolódó adókötelezettség a rendezvényt szervező kifizetőt terheli.

Ha konferencia szervezője a részvételi díj részeként (praktikusan külön tételként) felszámolja a vendéglátás költségeit, akkor az a hivatali, üzleti úthoz kapcsolódó adóköteles juttatásnak minősül, és a kapcsolódó adók megfizetésére a költséget tényleges viselő, a magánszemélyt a rendezvényre delegáló kifizető kötelezett.

Nem szakmai jellegű rendezvények

Minden olyan esetben, amikor a rendezvény túlnyomórészt szórakozásra, vendéglátásra, szabadidő eltöltésére irányul, akkor a rendezvény nem tekinthető üzleti jellegűnek, még akkor sem, ha a rendezvényre munkaidőben kerül sor, és azon a részvétel kötelező. Ilyen esetben a rendezvény teljes költsége – beleértve a szállás és utazás kifizető által viselt költségét is -, egyes meghatározott juttatásnak minősül. Szintén egyes meghatározott juttatásként adóköteles a résztvevőknek adott ajándéktárgy értéke is, feltéve, hogy az ajándéktárgy egyedi értéke személyenként nem haladja meg a minimálbér 25 százalékát.

A rendezvények közterhei

A rendezvények jellemzően az Szja törvény szerinti egyes meghatározott juttatásként adókötelesek [Szja tv. 70.§]. Ennek megfelelően az adóalap a juttatások értékének 1,18 százaléka, melyet 15 százalék személyi jövedelemadó és 13 százalék szociális hozzájárulás adó terhel.

Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az abban foglaltak személyre szabott értelmezésével kapcsolatban keressék munkatársainkat.

Iratkozz fel hírlevelünkre!