Energiahatékonysági beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmény


Milyen feltételekkel vehető igénybe a kedvezmény?


A kedvezmény a 2017. január 1. napját követően megkezdett, energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásokra tekintettel vehető igénybe, és mértéke nem haladhatja meg a számított adó 70 százalékát. A kedvezmény 6 adóéven keresztül érvényesíthető.

Az igénybevett adókedvezmény mértékét területi korlátok határozzák meg, melyek alapján a kedvezmény mértéke nem haladhatja meg beruházásonként vagy felújításonként, a beruházáshoz vagy felújításhoz igényelt összes állami támogatással együttesen, jelenértéken, a beruházás vagy felújítás elszámolható költségének:

– Közép-Magyarország régió kormányrendelet szerint nem támogatható településein 30 százalékát,

– Közép-Magyarország régió kormányrendeletben meghatározott támogatható településein 35 százalékát,

– Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl vagy Nyugat-Dunántúli régióban 45 százalékát,

de legfeljebb 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

Az adókedvezmény mértéke kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében 10 százalékponttal növelhető.


Az elszámolható beruházások


A kedvezmény igénybe vétele során elszámolható az energiahatékonysági beruházás, felújítás célját szolgáló, a magasabb energiahatékonysági szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszköz, immateriális jószág bekerülési értéke, értékének növekedése, amennyiben a beruházás, felújítás összköltségén belül az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás költségei külön beruházásként, felújításként meghatározhatók. (Például: kazánok, lámpák, kompresszorok, szivattyúk korszerűsítése teljes mértékben elszámolható).

Elszámolható továbbá az energiahatékonysági célokat közvetlenül szolgáló beruházás, felújítás részét képező tárgyi eszköz, immateriális jószág bekerülési értékének, értéknövekedésének az a része, amely egy hasonló, kevésbé energiahatékony beruházáshoz, felújításhoz viszonyítva többletköltségként merül fel, amely kevésbé energiahatékony beruházást, felújítást az adózó az adókedvezmény és a beruházáshoz, felújításhoz igénybe vett más állami támogatás hiányában hitelt érdemlően végrehajtott volna. (Például: technológiai gépek fejlesztésére nem használható ugyan az adókedvezmény, de ha egy átlagos technológia gép vásárlása helyett, olyan technológiai beszerzése történik, melynek energiahatékonysága jobb, ebben az esetben a többletköltség elszámolható és az adókedvezmény igénybe vehető).

A tervezés, kivitelezés, saját munkavállalók ráfordított idejének költsége, illetve a hatósági díjak is elszámolhatóak.

Az adókedvezmény keretében nem elszámolható költség a villamos energiáról szóló törvény szerinti megújuló energiaforrásból villamosenergia termelésére alkalmas bármely energiatermelő berendezés beruházási költsége.


Energetikai audit


Amennyiben egy beruházás vagy felújítás kapcsán végsőenergia-fogyasztás csökkenését eredményező energiamegtakarításra kerül sor, az energiamegtakarítás mértékétől függetlenül – az egyéb jogszabályi feltételek teljesítése mellett – az adókedvezmény igénybe vehető. Ennek alátámasztására az auditáló szervezet által kiállított igazolás szolgál.

Az energiahatékonysági igazolás kiállítására energetikai auditáló szervezet jogosult. Az energetikai auditáló szervezet

– a beruházást vagy felújítást megelőző

– és a beruházást vagy felújítást követő

energetikai audit alapján állítja ki az igazolást.

Társaságunk az adókedvezmény jogszerű igénybevétele érdekében energiahatékonysági auditor partnerrel is együttműködik, és munkatársaink szívesen állnak rendelkezésre az energiahatékonysági adókedvezmény igénybevételével kapcsolatban is.

Keress minket bizalommal!