Csoportos társasági adóalanyiság


A csoport létrehozásának feltételei


A társasági adó törvény – hasonlóan az általános forgalmi adóban megnyílt lehetőséghez – 2019. január 1-től biztosít lehetőséget a csoportos adóalanyiság létrehozására.

A csoporttagoknak a következő feltételeknek kell megfelelniük:

  • a csoporttagok belföldi gazdasági társaságok lehetnek, de tag lehet a külföldi vállalkozó is lehet belföldi telephelye útján,
  • a tagok között legalább 75 százalékos szavazati arányú kapcsoltság áll fenn,
  • a adóév utolsó napja és a pénznem azonos minden tag esetében,
  • a csoporttagok beszámolójukat, könyvviteli zárlatukat egységesen vagy a számviteli törvény III. fejezete alapján, vagy az IFRS-ek szerint állítják össze.
  • a csoportképviselőnek olyan nyilvántartási rendszerrel kell rendelkeznie, amely alkalmas a csoportszintű adóalap meghatározására, míg a csoporttagok nyilvántartási rendszerének pedig a saját egyedi adóalapjuk meghatározására kell alkalmasnak lenni

A csoportos társasági adóalany adókötelezettségét a csoportképviselő útján, a csoportazonosító szám alatt teljesíti, valamint ugyanilyen módon gyakorolja adózói jogait is.

A csoportos társasági adóalany létrehozása érdekében kérelmet kell benyújtani az állami adóhatóság felé.

A kérelem benyújtására nyitva álló, jogvesztő határidő – főszabály szerint – az adóév utolsó előtti hónapjának első napjától huszadik napjáig tartó időszak. Tehát, ha például a naptári év szerint működő cégek 2021. január 01. napjától csoportos társasági adóalanyt szeretnének létrehozni, akkor a kérelem benyújtása csak 2020. november 01. – november 20. között lehetséges.

Amennyiben a jogszabályi feltételek teljesülnek, az állami adó- és vámhatóság engedélyezi a csoportos társasági adóalany létrejöttét, és az engedélyező határozatban megállapítja a csoportazonosító számot. A csoportos társasági adóalany létrejöttének időpontja a kérelem benyújtását követő adóév első napja.


A csoport létrehozásának előnyei


A csoportos adóalanyiság egyik legnagyobb előnye az adómegtakarítási lehetőség, amely a pozitív és negatív adóalapok összevezethetőségéből származik: a pozitív adóalapot elérő csoporttagok jobban járhatnak, mivel önálló adóalanyként a pozitív adóalapjuk után kellene a társasági adó összegét – az esetleges kedvezményekkel együtt – kiszámítani, viszont csoportos adóalanyiság esetén ezen pozitív adóalap csökkenthető a negatív adóalapot elérő csoporttagok veszteségeivel (a veszteségleírás szabályainak figyelembevételével).

A csoporttag kapcsolt felek között nem szükséges adóalapot módosítani transzferár korrekcióhoz kapcsolódóan, vagyis nem szükséges egymással a szokásos piaci áron elszámolni.

Amennyiben legalább az egyik csoporttag megfelel valamely adókedvezmény igénybevételére jogosító feltételeknek, akkor a csoport érvényesíteni tudja a kedvezményt a csoporttag egyedi adóalapja vonatkozásában.

A társasági adó megfizetése ténylegesen a csoportos társasági adóalany pénzforgalmi számlájáról történik, a csoporttagok közötti elszámolás a csoport belső ügye, ezáltal nagyobb rugalmasságot biztosít a csoporttagok egymás közötti elszámolására.


Adminisztratív feladatok


Csoportos adóalanyiság esetén a tagoknak egyedileg is el kell készíteniük a társasági adó számításukat, majd ezek alapján készül el a csoportos adóalany bevallása.

Szakértőink segítséget nyújtanak a csoport létrehozásának megtervezésében és a csoport létrehozásában is.

Keress minket bizalommal!