Adó- és számviteli átvilágítás


Adójogi átvilágítás


Az informatika térnyerése a mindennapjainkban többek között azt is magával hozta, hogy változtak az adózással, könyveléssel kapcsolatos jogszabályi előírások, és az adatok, információk szinte naprakészen állnak az ellenőrző hatóságok rendelkezésére. A NAV online számlarendszere óriási előrelépést jelentett az adóhatóság számára, hiszen a kibocsátott számlák azonnal láthatóvá válnak, így akár valós időben is indítható ellenőrzés. Az adóhatóság rendelkezésre álló óriási adathalmaz – amelynek csak egy része az online számlarendszer – lehetővé teszi számára, hogy bonyolult algoritmusok, keresztellenőrzések alapján kiszűrjék azokat az adózókat, akiket érdemes ellenőrzés alá vonni, akár egy jogkövetési vizsgálat, akár egy adóhatósági ellenőrzési eljárás során.

Erre az új helyzetre ajánlott az adózóknak is felkészülniük, akár egy külső tanácsadó cég bevonásával. Érdemes megvizsgálni, hogy az adózási „szokásaik” megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, vagy hordoznak esetleg magukban adókockázatokat. Az átvilágítás során feltárásra kerülnek az – esetleg rejtett – kockázatos elemek és megoldási javaslatok születhetnek arra nézve, hogy a cég adókockázata a minimálisra csökkenjen. Számtalan terület lehet érintett, tekintettel kell lenni a kapcsolt felekkel folytatott tranzakciókra, de minden adókötelezettség teljesítésének vizsgálatára sor kell, hogy kerüljön, amely az adott társaságot érintheti – hiszen a teljeskörűség ebben a tekintetben is kiemelt fontosságú.


Számviteli átvilágítás


Az adózási átvilágítás mellett hasznos lehet a számviteli törvény előírásainak való megfelelőséget is megvizsgálni, hiszen egy társasági adóalany esetén a társasági adó alapjának megállapítása a számviteli eredményadatokból indul ki. Amennyiben azonban nem megfelelő például: az aktiválások vagy a költségelszámolás rendszere, illetve az időbeli elhatárolások, halasztott bevételek, a projektelszámolás (és még sorolhatnánk) kezelése, a számviteli nyilvántartásokban kimutatott adózás előtti eredmény sem fogja tükrözni a valós társasági adó alapot. Ez azt is jelentheti, hogy a hibás adatokból kiindulva nem lesz megfelelő sem a társasági adóalap, sem a bevallott társasági adó összege.

Egy külső szakértői csapat bevonásával elkészített adó- és számviteli átvilágítással elkerülhető a célzott adóhatósági vizsgálat, illetve az abból adódó esetleges negatív jogkövetkezmények.

Társaságunk mind az adózási, mind pedig a pénzügyi-számviteli területen áll ügyfelei rendelkezésére a társaság méretének, működési környezetének minden aspektusát figyelembe vevő, testreszabott átvilágítási szolgáltatásaival.

Keress minket bizalommal!