Kisvállalati adózás alá történő áttérés lehetőségének vizsgálata


A kiva előnyei


A kisvállalati adózásra (kiva) való áttérés számos előnyt jelenthet a társasági adó hatálya alá tartozó vállalkozások számára. Az áttérés lehetőségét azon adóalanyok esetében érdemes vizsgálni, akiknél a személyi jellegű kifizetések jellemzően meghaladják a vállalkozás nyereségét, illetve amelyek a nyereségük visszaforgatásával, vagy tőke bevonásával jelentős fejlesztések végrehajtását tervezik. A kiva adóalanyiság választása esetén az adóalany két adónem megfizetése alól mentesül. Ezek a következőek:

– szociális hozzájárulási adó,
– és társasági adó.


Az adónem főbb ismérvei


A kiva mértéke 2022. január 1-től az adóalap 10 százaléka. A társasági adótól eltérően a kiva esetében az adóalap meghatározásakor nem a Társaság nyereségét kell figyelembe venni, hanem a bruttó bérköltséget, és a fizetett osztalék (illetve tőkekivonások) összegét, mely adóalap a kapott osztalék (és tőkebevonások) összegével csökkenthető. Főszabály szerint a bruttó bérköltség után a 10 százalékos adót meg kell fizetni.

A fentiekből adódóan a kiva adóalanynak a bérköltségek és a cafeteria juttatások után csak a 10 százalékos mértékű adót kell megfizetnie, és mentesül a 13 százalékos szociális hozzájárulási adó alól. Tovább az adózás előtti eredménye után nem fizet 9 százalék társasági adót, viszont alapesetben az adóévben kifizetett osztalék után meg kell fizetnie a kisvállalati adót. Ugyanakkor a kisvállalati adó alapját csökkenti a kapott osztalék összege, és lehetőség van arra is, hogy bizonyos esetekben a tárgyévi beruházások összege is csökkentse a kisvállalati adó alapját.


Az adónem választásának feltételei


A kisvállalati adó alanyai lehetnek többek között: az egyéni cég, a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, a zártkörű részvénytársaság, a szövetkezet, a végrehajtó iroda, és az ügyvédi iroda.

Az adónem választásához többek között az alábbi feltételeknek kell megfelelni:

– az adóalany átlagos statisztikai állományi létszáma az adóévet megelőző adóévben várhatóan nem haladja meg az 50 főt,
– az adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétele várhatóan nem haladja meg a 3 milliárd forintot,
– az adóévet megelőző két naptári évben adószámát az állami adó- és vámhatóság véglegesen (jogerősen) nem törölte,
– üzleti évének mérlegforduló napja december 31.,
– az adóévet megelőző adóévéről készítendő beszámolójában a mérlegfőösszege várhatóan nem haladja meg a 3 milliárd forintot.

Szakembereink segítséget nyújtanak a kisvállalati adó feltételeinek való megfelelés vizsgálatában, illetve a rendelkezésre álló adatok alapján kalkuláció készítésében arra vonatkozóan, hogy az áttérés milyen adóelőnyt jelenthet a vállalkozás számára. Amennyiben a feltételek vizsgálata és a kalkuláció alapján a vállalkozás az adónemváltás mellett dönt, akkor az áttéréssel kapcsolatos bejelentést munkatársaink elvégzik, és segítik a kapcsolódó adminisztrációt. Az átállást követően is van lehetőség arra, hogy munkatársaink időszakonként felülvizsgálják az adónem előnyeit a társasági adóval szemben, és amennyiben az előnyök már nem jelentősek, akkor támogatják a visszatérést a társasági adó alá.

Keress minket bizalommal!