Egy új rendelkezés értelmében adómentesen is adhatók lesznek egyes borászati termékek – azonban csak meghatározott feltételekkel.

A jelenleg hatályos szabályozás szerint egyes meghatározott juttatásnak minősül a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény  70. §-a értelmében az adóévben a reprezentáció és üzleti ajándékok juttatása alapján meghatározott jövedelem azzal, hogy a jövedelem meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni az Szja tv. előírásai szerinti adómentes juttatásokat.

Egyes meghatározott juttatásnak minősülnek jelenleg (többek között) az alábbiak:

 • az évi egy alkalommal – az erre vonatkozó nyilvántartás vezetése mellett – csekély értékű ajándék révén juttatott adóköteles jövedelem (csekély értékű ajándék a minimálbér 10 százalékát meg nem haladó értékű termék, szolgáltatás);
 • az olyan ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, amelynek igénybevételére egyidejűleg több magánszemély jogosult, és a kifizető – jóhiszemű eljárása ellenére – nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet;
 • az egyidejűleg több magánszemély (ideértve az üzleti partnereket is) számára szervezett, ingyenes vagy kedvezményes, rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben (ha a rendezvény, esemény a juttatás körülményeiből megítélhetően döntő részben vendéglátásra, szabadidőprogramra irányul) a kifizető által viselt költség (beleértve az ilyen rendezvényen, eseményen a résztvevőknek adott ajándéktárgyra fordított kiadást is, feltéve, hogy az ajándéktárgy egyedi értéke személyenként nem haladja meg a minimálbér 25 százalékát).

Azonban a fentiektől eltérően az egyes juttatások adózásának veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól szóló, 2023. november 16-án hatályba lépett 451/2023. (X. 4.) Korm. rendelet alapján adómentesen lehet ajándékozni ezen időponttól a különböző borászati termékeket, amelyek esetében jelenleg még a juttatás értékének 1,18-szorosa után kell megfizetni egyes meghatározott juttatásként a 15 % szja-t és a 13 % szociális hozzájárulási adót.

Mentes tehát az adó alól a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 9.  § (1) bekezdése szerinti

 • forgalomba hozatalt kezdeményező borászati üzemengedélyestől
 • palackozott kiszerelésben vásárolt,
 • oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott,
 • a Btv. 1. § 3. pontja szerinti borászati termék juttatása

reprezentációs és nem reprezentációs célú vendéglátás keretében, továbbá üzleti ajándékként vagy csekély értékű ajándékként.

A mentesség alá vont borászati termékek körébe az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklet II. részében szereplő, szőlőből készült termékek tartoznak. Ez a dokumentum 17 pontban határozza meg a szőlőből készült termékek kategóriáit.

Eszerint többek között a borászati termékkörbe tartozik:

 • a bor;
 • erjedésben lévő újbor;
 • a likőrbor;
 • a pezsgő;
 • a minőségi pezsgő;
 • a szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor;
 • a gyöngyözőbor;
 • a szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor;
 • a szőlőmust stb.

Az adómentesség kizárólag olyan termékek ingyenes juttatására vonatkozik, amelyeket a kifizető/juttató közvetlenül a borászati üzemengedélyestől, tehát közvetlenül a borházaktól, illetve a borházak saját értékesítési kereskedőitől szerez be, valamint az előírt szabályozásoknak megfelelően felcímkézve, palackozott kiszerelésben vásároltak meg.

Más kereskedelmi forgalomból származó beszerzésekre nem vonatkozik az adómentesség, tehát az nem vonatkozik az áruházakban megvásárolt italokra, vagy pedig egy étteremben felszolgált italra.

Az adómentesség egyaránt vonatkozik a személyi jövedelemadóra és a szociális hozzájárulási adóra is.

Egy további (korábban is hatályos) előírásra is tekintettel kell lennünk, mely szerint ha a magánszemélyt egy adott bevétel az általa vagy más személy által végzett önálló vagy nem önálló tevékenység ellenértékeként illeti meg, az adókötelezettségének megállapítására az adóalapba nem tartozó tételnek minősülő bevételre, a béren kívüli juttatásra, az egyes meghatározott juttatásra vonatkozó szabály nem alkalmazható. Ebből következik, hogy például az év végi jutalom adómentesen nem váltható ki borházaktól összeállított ajándékcsomaggal.

Például ha egy borház pincéjében rendezett borkóstoló résztvevőinek helyben szolgálnak fel borászati terméket, akkor az értékhatár nélkül adómentes lehet. Ugyanakkor borászati termék csekély értékű ajándékként való juttatása egy magánszemély esetében csak évi egy alkalommal érvényesíthető, feltéve, hogy a magánszemélynek a kifizető az adóévben más formában nem adott át csekély értékű ajándékot, amelyet nyilvántartással tud igazolni.

Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az abban foglaltak személyre szabott értelmezésével kapcsolatban keressék munkatársainkat.

Iratkozz fel hírlevelünkre!