Az új szabályok értelmében eltörlik a kifizető oldali ekho fizetési kötelezettséget, a számviteli törvény alá kerülő gazdasági társaság a nyitó mérlegét nem kell, hogy könyvvizsgálóval ellenőriztesse, illetve lehetőség lesz a társasági adót és adóelőleget euróban vagy amerikai dollárban megfizetni.

Ekho-t érintő változások

A 297/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet kimondja, hogy a kifizető nem fizet egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást a közteherfizetési kötelezettségét az Ekho tv. szerint teljesítő magánszemély részére a foglalkozása ellenértékeként juttatott bevétel után. Ez azt jelenti, hogy 13 százalékponttal csökken az ekho mértéke, szeptembertől ugyanis megszűnik a kifizetői ekho, így összességében csak 15 százalék lesz a költségvetés részére fizetendő teher. Változatlan az a szabály, amely az ekho nagy előnyét is adja, mely szerint az érintettek ekhós jövedelme ugyanúgy szerepel az adóhivatal által készített bevallási tervezetben, mint a munkaviszonyból származó jövedelmek. Ezt az adatszolgáltatást továbbra is a kifizetők vállalják át helyettük. Változatlanul fennmarad, hogy az ekhót főállás mellett évi 60 millió forintos bevételig választhatják az érintettek, feltéve, hogy a minimálbér összegéig a főállás szerinti foglalkoztató által megtörténik az adó- és járulékterhek megfizetése. De ha például a jövedelem az éves minimálbért nem éri el, mert például csak négy órában foglalkoztatják az illetőt, akkor az ekhós bevételt arányosítani kell, így esetében az éves bevételi határ 30 millió forint.

Katá-t érintő változások

Szintén a 297/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet hoz változásokat a katá-ról történő áttérés eddigi szabályaiban. A kata választására már nem jogosult vagy azt nem választó, de 2022. augusztus 31-én még a katá-t alkalmazó egyéni vállalkozó a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerinti átalányadózás 2022. szeptember 1-jétől történő választása esetén 2022. augusztus 31-ét követően a 2022. évben megszerzett egyéni vállalkozói bevétele tekintetében a rá vonatkozó bevételi értékhatár harmadáig alkalmazhatja az átalányadózást.
Adminisztrációt könnyítő új szabály, miszerint a 2022. augusztus 31-én a kisadózó vállalkozások tételes adóját alkalmazó közkereseti társaság, betéti társaság, egyéni cég, ügyvédi iroda nem köteles a számviteli törvény szerinti nyitó mérlegét könyvvizsgálóval ellenőriztetni.

Mindemellett, ha a legkésőbb 2022. augusztus 31-éig katás betéti társaság, közkereseti társaság az egyszerűsített végelszámolását a NAV-hoz 2022. szeptember 30-ig bejelenti, a kisadózóként bejelentett tag a gazdasági társaság egyszerűsített végelszámolásának az állami adó- és vámhatósághoz történő bejelentése napjától felvehető az egyéni vállalkozói nyilvántartásba. Nem kell tehát ez esetben azt a szabályt alkalmazni, miszerint gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja nem lehet egyéni vállalkozó. Azonban arra figyelemmel kell lenni a Korm. rendelet szabálya szerint, hogy az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szerv törölni fogja az egyéni vállalkozót a nyilvántartásból, ha a gazdasági társaság egyszerűsített végelszámolása a gazdasági társaság megszűnése nélkül ér véget, ideértve, ha az egyszerűsített végelszámolás felszámolási eljárásként folytatódik.

Devizában történő adóbefizetés szabályai

A Kormány 298/2022. (VIII. 9.) rendelete rendelkezik a társasági adó devizában történő megfizetésének lehetőségéről. Az adózó a NAV részére bejelentheti, hogy a társasági adó fizetési kötelezettségét amerikai dollárban vagy euróban teljesíti. Ezt az adóév első napját megelőző hónap első napjáig teheti meg, az adóév egészére nézve. Amennyiben euróról dollárra, vagy fordítva kíván áttérni, ezt bejelentheti az adóév utolsó napjáig, a bejelentés módosítása a következő adóév első napjától hatályos. Aki a fentiek szerinti bejelentést tett, az adóév utolsó napjáig nyilatkozhat, hogy az adó devizában történő megfizetésének lehetőségével nem kíván élni (a bejelentés a következő adóév első napjától hatályos).

A devizára történő áttéréssel kapcsolatos bejelentéssel érintett adóév tekintetében megállapított és bevallott társasági adóelőleg, társasági adó fizetési kötelezettségének az adózó a Magyar Államkincstár által e célból vezetett, deviza adófizetésre nyitott számlára történő átutalással tehet eleget. Azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy a bejelentéstől eltérő devizanemben vezetett számláról érkező átutalás esetén az átváltás költsége az adózót terheli.

Az EUR vagy USD összeg az utalással érintett bankszámla megterhelésének napja szerinti, a Magyar Nemzeti Bank által e napra közzétett árfolyammal számított forintösszegben kerül jóváírásra az adózó adószámláján. A jogszabály értelmében a végrehajtási kényszer eredményeként befizetett összegek fogadására és kezelésére elkülönített számlára nem lehet EUR-ban vagy USD-ben fizetni.

Iratkozz fel hírlevelünkre!