A legfrissebb jogszabálymódosítások értelmében már nemcsak a társasági adó, hanem a helyi iparűzési adó befizetésére is lehetőség van devizában.

A Kormány 298/2022. (VIII. 9.) rendelete rendelkezik a társasági adó devizában történő megfizetésének lehetőségéről. Az adózó a NAV részére bejelentheti, hogy a társasági adó fizetési kötelezettségét amerikai dollárban vagy euróban teljesíti. Ezt az adóév első napját megelőző hónap első napjáig teheti meg, az adóév egészére nézve. Amennyiben euróról dollárra, vagy fordítva kíván áttérni, ezt bejelentheti az adóév utolsó napjáig, a bejelentés módosítása a következő adóév első napjától hatályos. Aki a fentiek szerinti bejelentést tett, az adóév utolsó napjáig nyilatkozhat, hogy az adó devizában történő megfizetésének lehetőségével nem kíván élni (a bejelentés a következő adóév első napjától hatályos).

A devizára történő áttéréssel kapcsolatos bejelentéssel érintett adóév tekintetében megállapított és bevallott társasági adóelőleg, illetve társasági adó fizetési kötelezettségének az adózó a Magyar Államkincstár (MÁK) által e célból vezetett, deviza adófizetésre nyitott számlára történő átutalással tehet eleget. Azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy a bejelentéstől eltérő devizanemben vezetett számláról érkező átutalás esetén az átváltás költsége az adózót terheli.

Az EUR vagy USD összeg az utalással érintett bankszámla megterhelésének napja szerinti, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által e napra közzétett árfolyammal számított forintösszegben kerül jóváírásra az adózó adószámláján. A jogszabály értelmében a végrehajtási kényszer eredményeként befizetett összegek fogadására és kezelésére elkülönített számlára nem lehet EUR-ban vagy USD-ben fizetni.

Nem sokkal később jelent meg a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet. Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat, illetve – a különleges gazdasági övezetbe tartozó adózó esetén – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.

A MÁK számlára utalt EUR vagy USD összegnek az MNB, mint a MÁK számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és az MNB mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a MÁK számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az illetékes önkormányzat, illetve – különleges gazdasági övezetbe tartozó adózó esetén – a NAV helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

Az adó megfizetésének napja az illetékes önkormányzat, illetve a NAV helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azonban az illetékes adóhatóság az adószámlán nyilvántartott adatokról előállított kivonaton, valamint az adószámla tételes adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az EUR-ban vagy USD-ben teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint az átszámítási árfolyamot és az elszámolt forintösszeget.

Iratkozz fel hírlevelünkre!