Az utóbbi időszakban több olyan NAV eljárással is találkoztunk, amely során az adóhatóság nem csak a számviteli törvény által kötelezően előírt számviteli politikát, hanem a szintén kötelezően elkészítendő számlarendet is ellenőrizte, mely utóbbi összeállításáról sem feledkezhetnek meg a vállalkozások.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) előírja, hogy azon gazdálkodó, amely kettős könyvvitelt vezet, az egységes számlakeret előírásainak figyelembevételével olyan számlarendet köteles készíteni, amely szerinti könyvvezetés az Sztv-ben előírt beszámoló készítését maradéktalanul biztosítja.

A jogszabály rögzíti a számlarend kötelező tartalmi elemeit:

  • minden alkalmazásra kijelölt számla számjelét és megnevezését,
  • a számla tartalmát, ha az a számla megnevezéséből egyértelműen nem következik, továbbá a számla értéke növekedésének, csökkenésének jogcímeit, a számlát érintő gazdasági eseményeket, azok más számlákkal való kapcsolatát,
  • a főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát,
  • a számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet.

Az Sztv. a számlarend összeállításáért, annak folyamatos karbantartásáért, a naprakész könyvvezetés helyességéért a gazdálkodó képviseletére jogosult személyt teszi felelőssé.

A jogszabály rendelkezik az újonnan alakuló, illetve a kettős könyvvitelre áttérő gazdálkodó kötelezettségéről is, eszerint a megalakulás időpontjától számított 90 napon belül, az egyszeres könyvvitelről a kettős könyvvitelre áttérő gazdálkodó az áttérés időpontjáig köteles a számlarendet elkészíteni.

Fontos tudni, hogy amennyiben a fentieknek megfelelő számlarendet a vállalkozás nem tudja megküldeni az adóhatóság felhívására, abban az esetben a gazdálkodó 500 ezer Ft mulasztási bírsággal sújtható.

Amennyiben a fent említett számlarend kialakításában, vagy a jelenleg alkalmazott rendszer jogszabályi megfelelőségének ellenőrzésében segítségükre lehetünk, kérjük forduljanak bizalommal munkatársainkhoz.

Iratkozz fel hírlevelünkre!