A napokban már el is fogadta az Országgyűlés a T/583. számú törvényjavaslatot a kisadózó vállalkozások tételes adójáról, amely alapvető változásokat hoz a kata adózásban.

Az egyik legfontosabb változás, hogy ez idáig a kisadózó vállalkozások tételes adójának alanya az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság, valamint az ügyvédi iroda lehetett. Az új szabályok szerint a katát ezt követően kizárólag a főfoglalkozású egyéni vállalkozó választhatja, az előbbiekben felsoroltak azonban nem. Lényeges tehát, hogy az egyéni vállalkozók közül is csak a főfoglalkozásúak választhatják az adónemet.

Emellett fontos, hogy jelenleg azok az egyéni vállalkozók lehetnek katásak, akik az Evectv. szerinti egyéni vállalkozók vagy az Szja törvény egyéni vállalkozóként kezeli őket. 2022. szeptember 1-jétől kizárólag az Evectv. szerinti egyéni vállalkozó választhatja a tételes adót, az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozó már nem (például állatorvos).

A korábbiakban a katát választóknak magánszemélytől és kifizetőtől (gazdasági társaságtól) egyaránt származhatott bevétele. A módosított jogszabály azonban kimondja, hogy megszűnik a kisadózói adóalanyiság, ha a kisadózó az Art. szerinti kifizetőtől (ideértve a külföldi kifizetőt is) szerez bevételt, ide nem értve a TESZOR 49.32.11 szerinti taxis személyszállításból származó bevételt. Ezáltal az új katásoknak csak magánszemélyektől származhat bevétele, kivételt képeznek a taxis személyszállítást végzők, akiknél – a jogszabály indokolása szerint – a kizárólag lakossági értékesítés a szolgáltatás jellegéből fakadóan a gyakorlatban megvalósíthatatlan lenne.

A korábbi háromféle, 25, 50, 75 ezer Ft összegű tételes adó helyett a jövőben egységesen 50 ezer Ft lesz az adó mértéke. A korábbi 12 millió Ft összegű bevételi értékhatár is megváltozik, a keretösszeg 18 millió forint lesz, azaz az ezen felüli összegre kell a 40 % összegű különadót fizetni.

Tekintettel arra, hogy a jogszabály év közben, szeptember 1-től lép hatályba, így az átmeneti rendelkezéseket is tartalmaz. Az új szabályok szerinti kata bejelentésére vonatkozó nyilatkozat 2022. augusztus 1-jétől tehető meg. Az új rendelkezések szerinti adóalanyiság választására nem jogosult, 2022. augusztus 31-én a kata alá tartozó egyéni vállalkozó az Szja tv. szerinti átalányadózás választását a 2022. adóévre vonatkozóan 2022. október 31-éig jelentheti be.

A jogszabály pontosan rendezi azt is, hogy hogyan kell számolni a bevételi értékhatárt annak, aki augusztus 31-ig marad katás, és annak, aki az új szabályok szerinti kata alá jelentkezik be. A 2022. augusztus 31-én a katát alkalmazó kisadózó vállalkozás 2022. évben 40 százalékos mértékű adót abban az esetben fizet, ha az adóévben augusztus 31-éig megszerzett bevétele az adóalanyiság fennállásának a régi szabályok szerinti tételes adófizetési kötelezettséggel érintett hónapjai és 1,5 millió forint szorzatát meghaladja. A kisadózói adóalanyiságot 2022. szeptember 1-jétől választó kisadózó 2022. évben a különadót a kisadózói bevételének a kisadózói adóalanyiság fennállásának az új szabály szerinti (havi 50 ezer Ft tételes adó) fizetési kötelezettséggel érintett hónapjai és 1,5 millió forint szorzatát meghaladó része után fizeti meg.

A kata-alanyiság megszűnése automatikusan azt fogja eredményezni, hogy a főfoglalkozású egyéni vállalkozó a személyi jövedelemadó törvény szerinti úgynevezett vállalkozói szja szerinti adózás alá kerül. Viszont a vállalkozói átalányadózás az esetek többségében kedvezőbb adózási formát biztosíthat a kata hatálya alól kikerülő vállalkozóknak, mint a vállalkozói szja szerinti adózás.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban további kérdésük merül fel, illetve segítségükre lehetünk az áttérést támogató háttérkalkulációk elkészítésében, forduljanak bizalommal a munkatársainkhoz.

Iratkozz fel hírlevelünkre!