A 134/2022. Kormányrendelettel 2022. április 12-től részletezésre kerültek a munkáltató által a munkavállaló munkába járását szolgáló költségtérítéssel, az e célból megváltott bérlet vagy menetjeggyel kapcsolatos szabályok.

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet ez idáig is tartalmazta, hogy a munkáltató

  • a napi munkába járás címén a különböző közigazgatású lakóhely (vagy tartózkodási hely) és munkavégzési hely közötti napi, valamint a munkarendtől függő gyakoriságú rendszeres vagy eseti helyközi oda- és visszautazásra,
  • hazautazás címén legfeljebb hetente egyszer – az általános munkarendtől eltérő munkaidő-beosztás esetén legfeljebb havonta négyszer – a különböző közigazgatású munkahely és lakóhely között történő helyközi oda- és visszautazásra

tekintettel köteles költségtérítés fizetésére.

Továbbá a jogszabály ezt megelőzően is tartalmazta, hogy a munkáltató megtéríti a munkavállaló munkába járását szolgáló teljes árú, valamint a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet szerinti utazási kedvezménnyel megváltott, illetve az üzletpolitikai kedvezménnyel csökkentett árú bérlet vagy menetjegy árának rendeletben meghatározott mértékét (86%-át), amennyiben a munkavállaló belföldi vagy határon átmenő országos közforgalmú vasút 2. kocsiosztályán, menetrend szerinti országos, regionális és elővárosi autóbuszjáraton, elővárosi vasúton (HÉV-en), menetrend szerint közlekedő hajón, kompon, vagy réven utazik a munkavégzés helyére, továbbá, ha hazautazás céljából légi közlekedési járművet vesz igénybe (hazautazás esetében maximum havi 41.760 Ft-ot).

A jogszabály 2022. április 12-től kiegészítő rendelkezéseket is tartalmaz, eszerint a munkáltató a következő menetjegyek és bérletek árának jogszabályban rögzített mértékét téríti meg a munkavállaló számára:

  • bármely menetjegy vagy bérlet, amelyről a feltüntetett viszonylat alapján megállapítható, hogy alkalmas napi munkába járásra és hazautazásra,
  • országosnál kisebb területi érvényességű bérlet, amely meghatározott területen érvényes, továbbá alkalmas és szükséges a napi munkába járásra és hazautazásra történő felhasználásra.

Lényeges, hogy a „bármely” kifejezés minden olyan jegyre és bérletre vonatkozik, amelyről a feltüntetett viszonylat alapján megállapítható, hogy alkalmas napi munkába járásra és hazautazásra, azaz továbbra is a 2. osztályú jegyre, bérletre vonatkozik a munkáltató térítési kötelezettsége.

A térítési kötelezettség fő szabályként kizárólag a munkába járási célból történő helyközi utazás költségeinek megtérítéséről rendelkezik. Ezzel összefüggésben a kombinált díjtermékek tekintetében olyan megoldás fogadható el, amely szerint a számlán önálló tételsorként jelenik meg a helyi és helyközi díjrész, vagy a számlán megjegyzésként szerepel, hogy az adott termék árából mennyi a helyi és helyközi díjrész, és így a munkáltatók egyértelműen meg tudják határozni a térítési kötelezettség mértékét.

A térítés kötelező mértéke a jegy/bérlet árának 86 százaléka, hazautazásra 2022-ben legfeljebb havi 41.760 Ft. Természetesen a kötelezőnél magasabb összegű költségtérítés is fizethető.

A másik lehetőség nem változik, azaz a közösségi közlekedés költségének megtérítése helyett lehetőség van a közforgalmú úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével a munkában töltött napokra számított kilométerenként 9, illetve 15 forint költségtérítés fizetésére.

Iratkozz fel hírlevelünkre!