A korábbiakban hatályos szabályozás szerint 2022. június 30-át követően egyenes adózást kellett volna alkalmazni a címben szereplő értékesítésekre vonatkozóan.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) korábban hatályos előírásai értelmében fordított adózást kellett alkalmazni

  • az üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító forgalomképes vagyoni értékű jog (kibocsátási egység) átruházása,
  • az Áfa tv-ben felsorolt mezőgazdasági termékek értékesítése,
  • az Áfa tv-ben felsorolt acélipari termékek értékesítése esetében.

Egy európai uniós jogforrás (a TANÁCS 2006. november 28-i 2006/112/EK IRÁNYELVE a közös hozzáadottértékadó-rendszerről) csak 2022. június 30-ig biztosította a tagállamok számára a fordított adózás alkalmazásának lehetőségét ezen termékkör vonatkozásában.

Időközben azonban elfogadásra került a TANÁCS (EU) 2022/890 IRÁNYELVE (2022. június 3.) a 2006/112/EK irányelv módosításáról, amely alapján az Áfa tv. fordított adózást előíró, korábban hatályos szabályai 2022. június 30-át követően is hatályban maradnak, tehát a fenti termékkörökre továbbra is a fordított adózás alkalmazandó.

Iratkozz fel hírlevelünkre!