A Kormány az ukrajnai konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzet idejére személyi jövedelemadó adómentességet biztosít a 30. életévét be nem töltött édesanyáknak. Az adómentesség részleteit a 2022. december 28-án megjelent 596/2022. (XII.28.) Kormány rendelet (Rendelet) tartalmazza.

A Rendelet szerint a 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a 30. életévét be nem töltött, gyermeket vállaló fiatal anya a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint összevont adóalapját csökkentheti a 30 év alatti fiatal anyák kedvezményével. A 30 év alatti anyák kedvezménye a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét és a 25 év alatti fiatalok kedvezményét követően, de a személyi kedvezményt, az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető.

A rendelet alkalmazásában fiatal anya az, akinek családi kedvezményre való jogosultsága magzatára, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel a 30. életéve betöltését megelőző napig megnyílik.

A kedvezményre az a fiatal anya jogosult, aki az Szja törvényben meghatározott vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel, vagy a magzatra tekintettel családi kedvezmény érvényesítésére jogosult.

A kedvezmény alapja a fiatal anya által a jogosultsági hónapokban megszerzett, összevont adóalapba tartozó,

 • az Szja tv. 3. § 21. pontja szerint bérnek minősülő jövedelme,
 • az előző pontban nem említett, nem önálló tevékenységből származó jövedelmeinek összege, ide nem értve a munkaviszony megszüntetésére tekintettel kapott végkielégítés törvényben előírt mértéket meghaladó összegét,
 • önálló tevékenységből származó jövedelmei közül
  • a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelme;
  • a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelme;
  • az európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;
  • a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;
  • a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelme;
  • a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló más szerződés alapján folytatott tevékenységéből származó jövedelme,

de adóévenként legfeljebb a jogosultsági hónapok számának és a teljes munkaidőben alkalmazásban állók Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetének szorzata. Ez 2023-ban jogosultsági hónaponként 499.952,- forint.

Az értékhatárt meghaladó, továbbá minden más adóköteles jövedelmek tekintetében fennmarad az adókötelezettség.

A fiatal anyák kedvezményének érvényesítésére a jogosultnak adóelőleg-nyilatkozatban nyilatkoznia kell az adóelőleg megállapítására kötelezett kifizető részére.

Ha a jogosultság valamely ok miatt már nem áll fenn, akkor a nyilatkozatot vissza kell vonni, mert visszavonás hiányában a keletkező befizetési hiány után az adóévre vonatkozó bevallásban 12 százalék különbözeti bírságot kell megállapítani, ha a hiány összege meghaladja a 10.000,- forintot.

Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az abban foglaltak személyre szabott értelmezésével kapcsolatban keressék munkatársainkat!

Iratkozz fel hírlevelünkre!