Egy pályázati tanácsadó cég 1 millió 200 ezer forintért futópadot vásárolt, hogy az alkalmazottak azon vezessék le a munkahelyi feszültséget. Levonásba helyezhető az áfa? Elismert költség lesz ez a társasági adóban? Mi a helyes elszámolási módja az eszköznek? Olvasónk kérdéseire Greff Magdolna okleveles adószakértő (Finacont Kft.) válaszolt.

SZAKÉRTŐNK VÁLASZA:

Áfa szempontból az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (áfatörvény) 120. § a) pontjában foglaltakat kell figyelembe venni. Azaz abban a mértékben vonható le az előzetesen felszámított adó, amilyen mértékben az adóalany – ilyen minőségében – a beszerzett terméket, szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja. A hivatkozott jogszabályhely alapján az alkalmazottak feszültséglevezetésére beszerzett és használt futópadra jutó előzetesen felszámított áfa nem helyezhető levonásba, mert a beszerzés nem az adóalany adóköteles tevékenységét szolgálja.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (szja-törvény) 70. § (6) bekezdés b) pontja alapján egyes meghatározott juttatásnak minősül az olyan ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, amelynek igénybevételére egyidejűleg több magánszemély jogosult, és a kifizető – jóhiszemű eljárása ellenére – nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet. Tehát a futópad beszerzés után az egyes meghatározott juttatásokra vonatkozó adókötelezettség keletkezik.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) 23. §-a alapján az eszközöket – a beszerzéskor – rendeltetésük, használatuk alapján kell a befektetett eszközök vagy a forgóeszközök közé besorolni. Ha az eszköz a tevékenységet, a működést tartósan, legalább egy éven túl szolgálja, akkor befektetett eszközként kell kimutatni. Ezt a szabályt, a kérdés szerinti esetben, a sporteszközök besorolása esetében is alkalmazni kell. Ha a futópad a sporttevékenységet várhatóan egy éven túl szolgálja, akkor azt tárgyi eszközként kell kezelni, beszerzéskor beruházásként kell kimutatni, majd a rendeltetésszerű használatbavétel után az üzemkörön kívüli eszközök között, mint sporteszközt egyedileg nyilvántartva szerepeltetni. A sporteszköz mint tárgyi eszköz bekerülési értéke, várható hasznos élettartama, esetleges maradványértéke figyelembevételével meg kell határozni az évenként elszámolandó terv szerinti értékcsökkenési leírás összegét, amelyet a személyi jellegű egyéb kifizetések között kell elszámolni, és amelynek 1,18-szorosát kell adóalapnak tekinteni az egyes meghatározott juttatást terhelő személyi jövedelemadónál (15 százalék) és szociális hozzájárulási adónál (13 százalék).

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao-törvény) 3. számú melléklet B) rész 3. pontja alapján a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások körébe tartozik az adózó által a vele munkaviszonyban álló magánszemély, illetve vezető tisztségviselője, tevékenységében személyesen közreműködő tagja, valamint az adózóval korábban munkaviszonyban álló, saját jogú nyugdíjas [Tbj. 4. § f) pont], valamint az említett magánszemélyek közeli hozzátartozója részére személyi jellegű egyéb kifizetésként elszámolt összeg, és az ahhoz kapcsolódó, törvényen alapuló, az államháztartás valamely alrendszere számára történő kötelező befizetés. Tehát a futópadhoz kapcsolódó, az előbbiek szerint elszámolt személyi jellegű ráfordítás (egyéb kifizetés) a társasági adóban elismert költség.

Forrás: adozona.hu

Iratkozz fel hírlevelünkre!