A nyár elején jelent meg a 197/2022. (VI. 4.) kormányrendelet, amely részben a már meglévő adónemekben (illetékben) vezet be módosításokat, részben új adónemeket léptet hatályba. Alábbi Hírlevelünkben a cégautóadó, valamint a hitelintézeteket és a pénzügyi vállalkozásokat terhelő különadó, a tranzakciós illeték, a kőolajtermék-előállítókra vonatkozó különadó és a légitársaságok hozzájárulása változásait mutatjuk be részletesen.

Az elhúzódó háborús helyzet miatt a kormány rezsivédelmi és honvédelmi alapot hozott létre, melybe azoknak a szektoroknak kell különadót fizetni, amelyek a kormányzati megítélés szerint extraprofitra tettek szert az elmúlt időszakban.

Cégautóadó

Lényeges, sok vállalkozást érintő változás, hogy 2022. július 1. és 2022. december 31. között a cégautóadó havi mértéke emelkedik.

A korábbiakban hatályos szabályozás alapján az alábbiak szerint alakult a cégautóadó [1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) 17/E. §] havi mértéke személygépkocsinként, a személygépkocsi kilowattban kifejezett teljesítménye és környezetvédelmi osztály-jelzése alapján:

GHT (kW) „0”-„4” o.e. „6”-„10” o.e. „5”;„14-15” o.e.
0-50 16 500 Ft 8 800 Ft 7 700 Ft
51-90 22 000 Ft 11 000 Ft 8 800 Ft
91-120 33 000 Ft 22 000 Ft 11 000 Ft
120 felett 44 000 Ft 33 000 Ft 22 000 Ft

*GHT = gépjármű hajtómotorjának teljesítménye
*o.e. = osztályjelzések esetén

Az elfogadott kormányrendelet 6. §-a és 1. számú melléklete alapján az alábbiak szerint alakul 2022. július 1. és 2022. december 31. között a cégautóadó mértéke.

GHT (kW) „0”-„4” o.e. „6”-„10” o.e. „5”;„14-15” o.e.
0-50 30 500 Ft 16 000 Ft 14 000 Ft
51-90 41 000 Ft 20 000 Ft 16 000 Ft
91-120 61 000 Ft 41 000 Ft 20 000 Ft
120 felett 81 000 Ft 61 000 Ft 41 000 Ft

*GHT = gépjármű hajtómotorjának teljesítménye
*o.e. = osztályjelzések esetén

A kormányrendeletben foglaltakon túl, a 2023-as adótörvény változásokról szóló jogszabályban foglaltak alapján az emelt adómértékek 2023-ban is hatályban maradnak.

Hitelintézeti különadó

Az említett kormányrendelet 1. §-a alapján a hitelintézet és pénzügyi vállalkozás a 2022. és a 2023. adóévre vonatkozóan különadó önadózás útján történő megállapítására, bevallására és fizetésére kötelezett.

A 2016. évi LIX. törvény alapján a korábbi szabályozás szerint az adó alapja hitelintézetnél a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet szerint készített adóévet megelőző második adóévi éves beszámoló adataiból számított módosított mérlegfőösszeg volt (nem IFRS-ek szerint eljáró hitelintézet esetén.) A korábbi szabályozás szerint pénzügyi vállalkozásnál pedig az adó alapja az előbbi kormányrendelet szerint készített adóévet megelőző második adóévi éves beszámoló adataiból előjelhelyesen számított kamateredmény, valamint díj- és jutalékeredmény összevont összege, vagy az éves beszámolóját az IFRS-ek szerint összeállító pénzügyi vállalkozásnál az IFRS-ek szerint meghatározott, ennek megfelelő összeg. A régi szabályok alapján az adó mértéke hitelintézetnél az adóalap 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,15 százalék, az e feletti összegre 0,2 százalék, pénzügyi vállalkozásnál pedig 6,5 százalék.

A kormányrendelet új szabályai értelmében a különadó alapja egységesen (hitelintézet és pénzügyi vállalkozás esetén is) a helyi adókról szóló törvény szerinti, az adóévet megelőző adóévi éves beszámoló alapján meghatározott nettó árbevétel. A különadó mértéke pedig egységesen 2022-ben 10 százalék, 2023-ban 8 százalék.

Tranzakciós illeték

A korábbi szabályozás [2012. évi CXVI. törvény] alapján az illeték alanya azon hitelintézet, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, Posta Elszámoló Központot működtető intézmény, pénzforgalmi intézmény, Magyar Nemzeti Bank és kincstár volt kizárólag, amely pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységet végez. A korábbiakban az illeték mértéke fizetési műveletenként legfeljebb 6 ezer forint volt.

A kormányrendelet egyrészt bővíti az illeték alanyának körét. Immáron ebbe tartozik a 2007. évi CXXXVIII. törvény szerinti befektetési vállalkozás, továbbá a 2013. évi CCXXXVII. törvény szerinti hitelintézet. Ezen személyeknek a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kibocsátott ISIN azonosítóval rendelkező pénzügyi eszköz ügyfélszámla vagy saját számla javára történő vétele után tranzakciós illeték fizetési kötelezettségük keletkezik. A tranzakciós illeték alapja a pénzügyi eszköz ügyfélszámlán (értékpapírszámlán) jóváírt értéke (vételára), azzal, hogy amennyiben ezen érték külföldi pénznemben denominált, akkor a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, a teljesítési napon érvényes hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.

Az illeték mértéke nem nő, az illeték alapjának 0,3 százaléka, de tranzakciónként legfeljebb 10 ezer forint lehet az illeték a korábbi 6 ezer forint helyett.

Mentes a kötelezettség alól a pénzügyi eszköz vétele akkor, ha a befektetési szolgáltatást a Magyar Államkincstár vagy a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény nyújtja.

Kőolajtermék-előállítókra vonatkozó különadó

A kormányrendelet szerint a különadó alapja az Oroszországi Föderációból származó kőolaj világpiaci árkülönbözetének és a tárgyhónapban beszerzett, az Oroszországi Föderációból származó nyersolaj hordóban mért mennyiségének a szorzata. A beszerzési ár a számla szerinti, amerikai dollárban meghatározott beszerzési ár, amely további beszerzéshez kapcsolódó költségekkel nem csökkenthető. A különadó mértéke 25 százalék. A kőolajtermék-előállítónak első alkalommal a 2021. december 31-ét követően kezdődő, 2022. július 1-jét magában foglaló teljes adóévére kell a különadót megfizetnie.

A légitársaságok hozzájárulása

A kormányrendelet bevezeti a „légitársaságok hozzájárulása” közterhet. Eszerint hozzájárulás-köteles a légi közlekedésről szóló törvény szerinti légi személyszállítási tevékenység, a hozzájárulás fizetésére kötelezett az ezen törvény szerinti földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezet.

A hozzájárulás mértéke

  • ha az utas végső úti célja az Albán Köztársaság, az Andorrai Fejedelemség, Bosznia-Hercegovina, az Észak-macedón Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a Koszovói Köztársaság, a Liechtensteini Fejedelemség, a Moldovai Köztársaság, a Monacói Hercegség, Montenegró, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, a Norvég Királyság, San Marino Köztársaság, a Svájci Államszövetség, Szerbia Köztársaság, Ukrajna és az Európai Unió területén található, utasonként 3.900 forint,
  • a fenti meghatározottakon kívüli országokba végső úti céllal repülő utasonként 9.750 forint.

A hozzájárulás fizetésére kötelezettnek a hozzájárulás alapjának megállapítására alkalmas nyilvántartást kell vezetnie.

Iratkozz fel hírlevelünkre!