A Magyar Közlöny 30. számában megjelent 62/2023. számú kormányrendelettel módosították az extraprofit adók egyes szabályait. A módosítások 2023. március 1-jén már hatályba is léptek, az alábbiakban összefoglaljuk a lényegesebb pontokat.

Gyógyszergyártók

A gyógyszergyártók extraprofitadó alá eső tevékenységére vonatkozó pontosítással szűkült az adókötelezettek köre 2023.03.01-től.

A rendelkezés értelmében a TEÁOR 2110 (Gyógyszeralapanyag-gyártás) és a TEÁOR 2120 (Gyógyszerkészítmény gyártása) szakágazat szerinti tevékenységet végzők csak akkor válnak extraprofitadó kötelessé, amikor ezen TEÁOR számú szakágazati tevékenységekből származó összesített nettó árbevételük az adóév első napján rendelkezésre álló legutolsó éves beszámoló alapján meghaladja a teljes nettó árbevételük 33.33 százalékát. A rendelet korábban nem tartalmazott értékhatárt, így minden gyógyszergyártó extraprofit-adó köteles volt a teljes árbevétel tekintetében.

Légitársaságok

Megváltozott a légitársaságok hozzájárulásának mértéke. Korábban is differenciált volt a végső úticélra vonatkozóan az EU és néhány meghatározott ország, valamint az ezeken kívüli országokra vonatkozó díjszabás. Mindkét csoporton belül a korábbi rendelkezéssel azonosan az egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi járműveket 3 részre osztották. A legalacsonyabb díjkategória továbbra is a 10,5 kg/ülés alatti kibocsátási érték, a 10,5-17,5 kg/ülés esetén emelt és a 17,5 kg/ülés feletti értékekre a legmagasabb összegű a hozzájárulás. A módosítás során a legalacsonyabb díjkategóriában fizetendő összeget csökkentették, a legmagasabb kategóriába tartozót pedig ugyanezzel az összeggel megnövelték. A rendelet szerint ez a mérték már 2023. január 1-től visszamenőleg hatályos, ezért önellenőrzéssel szükséges korrigálni a korábbi adatokat, azonban biztosított ennek pótlékmentessége.

Az adatszolgáltatási kötelezettséget is módosították a légitársaságokra vonatkozóan. Az új szabályozás szerint a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) hajtómű kibocsátási adatbázisában meghatározott fel- és leszállási ciklusban átlagosan elégetett üzemanyag mértékének, a hajtóművek számának és a kibocsátási érték szorzatának (3,16) egy ülésre jutó értékét kell megadni. Korábban az ACI Airport Carbon és Emissions Reporting Tool szerinti szén-dioxid-kibocsátási érték és a motorszám szorzatának egy ülésre jutó értékéről kellett adatot szolgáltatni.

Népegészségügyi termékadó

Kiegészült a rendelet szerinti adómentességek köre, így nem kell népegészségügyi termékadót fizetni 2023. március 1-től azon alapanyagok után sem, melyeket saját adóköteles termék előállítása során használnak fel, így újra a végtermék lesz adóköteles. Korábbi mentességek – ha a terméket Közösségen belül, vagy kívül értékesítik, azaz nem belföldre – továbbra is érvényesek. A mentesség feltétele, hogy a vevő az adóalany felé nyilatkozzon az értékesítés, vagy felhasználás szándékáról, valamint ezen nyilatkozattól számított 366 napon belül hitelt érdemlően igazolja végfelhasználóként az adó megfizetését, és az adóalanytól beszerzett adóköteles termék azon mennyiségét, amelyet a saját adóköteles termék előállításához felhasznált.

Amennyiben a mentességi feltételnek utólagosan nem felel meg a vevő, akkor erről – ahogyan az egyéb mentességek esetében is -, a termék mennyiségi megjelölésével a saját termék értékesítésének teljesítési időpontját követő 8 napon belül kell értesítenie az adóalanyt, amelynek az eredeti esedékeségtől számítva, késedelmi pótlékkal növelten kell megállapítani és megfizetni az adót a vevő által megküldött értesítés kézhezvételének napját magában foglaló adómegállapítási időszakban.

Kiskereskedelmi pótadó

Kiskereskedelmi pótadóról szóló szabályok is módosultak. Az új kiegészítés alapján azon adóalanyoknak, akik a naptári évtől eltérő üzleti évesek és az adóév számukra 2022. július 1-jét követően kezdődött, már az emelt adómértékkel kell számoljanak.

A kiskereskedelmi adót a kiskereskedelmi tevékenységből elért nettó árbevétel utáni adóalapra vetítve kell kiszámolni. A módosítás tehát rendelkezik arról, hogy már azon adóalanyokra is vonatkozik az emelt összeg, akik eltérő üzleti éves adózók és az üzleti évük 2022. július 1-jét követően kezdődött. Naptári évvel egyező üzleti éves adózók a 2023-as adóévtől kezdőden kötelezettek az emelt adómértékkel számolni. A kiskereskedelmi adó mértéke a következőképpen alakul:

  • 500 millió Ft alatt 0%,
  • 500 millió Ft és 30 milliárd Ft között 0,15% (korábban 0,10%),
  • 30-100 milliárd Ft között 1,00% (korábban 0,40%),
  • 100 milliárd Ft felett 4,10% (korábban 2,70%).

Iratkozz fel hírlevelünkre!