A mindennapi életben gyakran előfordul, hogy – jellemzően kereskedelmi cégek, de akár termelő vállalkozások is – árumintát juttatnak ügyfeleik részére.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban Áfa tv.) külön ki is tér ezen esetek kezelésére, emellett definíciókat is ad a kis értékű termék, illetve az áruminta más tulajdonába történő ingyenes és végleges átengedésével kapcsolatban.

A hatályos rendelkezések a következők:

11. § (3) Nem minősül ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek

b) ha az adóalany – vállalkozásának céljára tekintettel – más tulajdonába ingyenesen enged át árumintát és kis értékű terméket.

259.§ 3. áruminta: a képviselt terméknek kisebb és jellemző része vagy mennyisége, amelyet kizárólag a képviselt termék bemutatásának céljára adnak, és amely fizikai állapotánál, vagyoni értékénél fogva más cél elérésére nem is alkalmas;

259.§ 9. kis érték: a juttatott vagyoni előny értéke nem haladja meg az 5000 forintnak megfelelő pénzösszeget, amelyet a termék átengedéskori – adót is tartalmazó – szokásos piaci árának alapulvételével kell megállapítani;

Érdekes helyzet adódhat, ha az áruminta esetleg élelmiszer vagy ital – hiszen mint jól ismert, az élelmiszert és az italt terhelő előzetesen felszámított adó alapesetben nem levonható, az Áfa tv. hatályos rendelkezései a következők:

124. § (1) A 120. és 121. §-tól függetlenül nem vonható le:

j) az élelmiszert terhelő előzetesen felszámított adó;

k) az italt terhelő előzetesen felszámított adó.

125. § (1) A 124. §-tól eltérően az előzetesen felszámított adó levonható, ha

a) a 124. § (1) bekezdésének a)-g) és i)-k) pontjaiban említett esetekben a termék igazoltan továbbértékesítési célt szolgál;

g) a 124. § (1) bekezdésének j) és k) pontjában említett esetekben igazoltan egészben vagy túlnyomó részben úgy használja, egyéb módon hasznosítja, hogy az közvetlen anyagjellegű ráfordításként más termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás adóalapjába épül be;

Az üzleti életben tehát előfordulhat olyan eset, hogy akár valamely termék megismertetése céljából az üzleti forgalom növelése érdekében, akár üzletpolitikai (reklám) céllal magánszemélyek széles körében nyilvánosan meghirdetett kampány keretében az Áfa tv. hatályos rendelkezései szerint árumintának, vagy kis értékű terméknek megfeleltethető élelmiszer, vagy ital terméket engednek át más tulajdonába végleges és ingyenes használatra. Ugyanakkor élelmiszer és ital esetében az előzetesen felszámított adó nem vonható le, kivéve, ha igazoltan továbbértékesítési célt szolgál, vagy az közvetlen anyagjellegű ráfordításként más termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás adóalapjába épül be.

Ilyenkor kérdésként merülhet fel, hogy amennyiben az Áfa tv. szerinti adóalany árumintának, vagy kis értékű terméknek tekinthető élelmiszer, vagy ital kategóriába tartozó termékeket más tulajdonába ingyenesen átenged, és a vállalkozás céljára tekintettel az üzleti cél is minden kétséget kizáróan megvalósul, akkor ezen termékek előzetesen felszámított adója levonható-e?

A jogszabály vonatkozó részeit értelmezve összességében elmondhatjuk, hogy amennyiben az árumintaként, valamint kis értékű termékként átadott termék tárgya élelmiszer, vagy italtermék, annak áfabeli megítélése attól függ, hogy a terméket eleve áruminta, vagy kis értékű termékátadás céljából szerzik-e be, vagy sem.

Ha e termékek beszerzésének eleve az Áfa tv. 11. § (3) bekezdés b) pontja szerinti ingyenes termékátadás a célja, akkor az Áfa tv. 120. § a) pontja, 124. § (1) bekezdés j) és k) pontja alapján a beszerzéshez kapcsolódóan felmerült előzetesen felszámított adó nem vonható le.

Ugyanakkor amennyiben az adóalany adóköteles bevételszerző tevékenysége érdekében állítja elő azon termékét, amit árumintaként vagy kis értékű termékként ellenérték nélkül ad át, vagy éppen ezen termékek kereskedelmével foglalkozik (azaz továbbértékesítési céllal szerzi be), akkor az árumintaként vagy kis értékű termékként ellenérték nélkül átadott termék előállításához illetve beszerzéséhez kapcsolódóan felmerült előzetesen felszámított adó az Áfa tv. 120. § a) pontja és 125. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdés g) pontja alapján levonható élelmiszer illetve italtermék esetén is.

Szerző: Kis Gábor

Iratkozz fel hírlevelünkre!