Társasági adófelajánlás látvány-csapatsportok számára


Általános szabályok


A társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény lehetőséget biztosít az adóalanyok számára, hogy az általuk kiválasztott látvány-csapatsportot ne csak közvetlen támogatás formájában, hanem adófelajánláson keresztül is támogathassák. Ezen támogatási rendszer lényege (hasonlóan a személyi jövedelemadó 1 százalékos felajánlásához), hogy a társaságok a támogatást nem közvetlenül a támogatott szervezetnek utalják, hanem az állami adóhatóságon keresztül, a társasági adójukból való rendelkezés útján ajánlják fel. A felajánlás összege legfeljebb a társaságiadó-fizetési kötelezettség 80 százaléka lehet. A felajánlás megtehető mind az előlegek, mind a ténylegesen fizetendő adó terhére.


Az adófelajánlás kedvezménye


Az adózót az általa felajánlott és az adóhatóság által továbbutalt összegre tekintettel jóváírás illeti meg.

Az adójóváírás mértéke az adóelőleg terhére történő felajánlás esetén a kedvezményezettnek átutalt összeg 6,5 százaléka (de legfeljebb az éves fizetendő adó 80 százalékának 6,5 százaléka), valamint az éves adó terhére tett felajánlás esetén a kedvezményezettnek átutalt összeg 2,25 százaléka (de legfeljebb az éves fizetendő adó 80 százalékának 2,25 százaléka).

Az adójóváírást az adóhatóság az adózó társaságiadó-folyószámláján kötelezettséget csökkentő tételként írja jóvá az éves adóbevallást követő második hónap első napjáig (naptári évvel azonos üzleti év esetén július 1-én).

Az adózó a jóváírás összegét – a számvitelről szóló törvény előírásai szerint – egyéb bevételként számolja el, amellyel a társasági adóalap megállapítása során – a bevételként történő elszámolás adóévében – az adózás előtti eredményét csökkenti.


Az adófelajánlás előnyei


Nem szükséges a támogatást külön átutalni, majd azt adókedvezményként utólag érvényesíteni, mert a felajánlás az egyébként is átutalt adóelőleg, adó terhére tehető meg.

A társaság eredményét a kapott jóváírás nem befolyásolj, a bevétel adómentes.

Amennyiben a 80 százalékos korlátot meghaladó mértékű átutalás történik a kedvezményezettek számára (magasabb összegű felajánlás alapján utal az állami adóhatóság), akkor a 80 százalékot meghaladó részt a rendelkező nyilatkozat megtétele adóévét követő adóévre felajánlott összegnek kell tekinteni, azaz a felajánlás nem vész el.

Társaságunk vállalja ügyfelei részére a társasági adófelajánlás teljes körű lebonyolítását, támogatást biztosít a szükséges dokumentumok és a kapcsolódó nyilatkozatok elkészítésében.

Keress minket bizalommal!