Kedvezmények érvényesítése a társasági adó rendszerében


A társasági adó kedvezményei


A társasági adó rendszerében nem csak adófizetési kötelezettség merülhet fel, hanem számos kedvezmény is érvényesíthető, mely kedvezményekkel vagy a társasági adó alapja, vagy a fizetendő társasági adó összege csökkenthető. A fizetendő adóból érvényesíthető kedvezmények esetében amennyiben az adózó egy adott évben jogosult a kedvezmény igénybevételére, de a tárgyévi fizetendő adójából azt nem tudja maradéktalanul igénybe venni, akkor jellemzően a kedvezmény a következő években is felhasználható.


Az adóalapot csökkentő kedvezmények


A fontosabb adózás előtti eredményt csökkentő lehetőségek a következők:

– K+F tevékenységhez kapcsolódó költségek utáni kedvezmény,

– mikro-, kis- és középvállalkozás által történő, korábban még használatba nem vett tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése utáni kedvezmény,

– eredménytartalék összegéből történő fejlesztési tartalék képzése után igénybe vehető kedvezmény.


A fizetendő adót csökkentő kedvezmények


A fizetendő adó csökkentésére igénybe vehető lényegesebb kedvezmények a következők:

– fejlesztési adókedvezmény, mely meghatározott értékű és meghatározott feltételeknek megfelelő beruházás után vehető igénybe a fizetendő adó összegének 80 százalékáig,

– mikro, kis- és középvállalkozások beruházásához, pénzügyi lízingjéhez kapcsolódóan fizetett kamatok utáni adókedvezmény, amely a fizetendő adó összegének 70 százalékáig vehető igénybe,

– látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye, amely a fizetendő adó összegének 70 százalékáig vehető igénybe.


A kedvezmények egyéb szempontjai


A társasági adó alapját csökkentő, vagy a fizetendő adó összegét csökkentő kedvezmények akár éveken keresztül jelentős adómegtakarítást eredményezhetnek. Ugyanakkor a kedvezmények igénybevételéhez számos tényezőt figyelembe kell venni, vizsgálni kell például:

– egy adott beruházáshoz milyen támogatási intenzitás vehető figyelembe, illetve

– többféle támogatást is igényelhető-e az adott beruházáshoz, tevékenységhez?

– van-e lehetőség a megvásárolt eszközök más telephelyre való áthelyezésére, vagy a beszerzésüket követően mennyi idő elteltével lehet megválni tőlük?

– milyen vállalkozásokat kell egybeszámítani a KKV besorolás elvégzéséhez?

– mi minősül K+F költségnek?

– mik a feltételei a látvány-csapatsport kedvezmény igénybevételének?

– milyen bejelentési és nyilvántartási kötelezettségek merülnek fel az egyes kedvezmények esetében?

– hogyan lehet kiszámolni az érvényesíthető kedvezmény összegét és abból az adott évben milyen összeg érvényesíthető?

Szakembereink a kedvezmények jogszerű igénybevétele érdekében segítenek megválaszolni a fenti kérdéseket, és segítenek a kedvezmények igénybevételéhez szükséges adózási teendők elvégzésben.

Keress minket bizalommal!