Csoportos társasági adóalanyiság


A csoportos társasági adóalanyiságban olyan belföldi letelepedettségű gazdasági társaságok, vagy külföldi vállalkozások belföldi telephelyei vehetnek részt, amelyek között legalább 75 százalékos kapcsoltság áll fenn, beszámolójukat azonos szabályok szerint állítják össze, és mérlegfordulónapjuk is megegyezik.

A csoportos adóalanyiság egyik legnagyobb előnye az adómegtakarítás, amely a pozitív és negatív adóalapok összevezethetőségéből, továbbá az adókedvezmények jobb kihasználásának lehetőségéből adódik. Kollégáink segítséget nyújtanak a feltételek és a lehetséges előnyök megvizsgálásában, és igény szerint a csoport létrehozásában is.

Tovább

Transzferár dokumentáció


A társasági adó törvény külön adminisztrációs kötelezettséget ír elő a kapcsolt vállalkozások meghatározott körének. Szakembereink vállalják a jogszabály által előírt tartalmú és részletezettségű helyi transzferár dokumentáció és fődokumentum elkészítését, valamint a külföldi anyavállalatok által elkészített, a rájuk vonatkozó helyi jogszabályok alapján összeállított fődokumentáció (master file) magyar jogszabályi megfelelésének vizsgálatát.

Tovább

Társasági adó felajánlás


A társasági adó rendszerében lehetőség van a kiemelt látvány-csapatsportok támogatására oly módon, hogy az adóalanyok a fizetendő adójuk terhére felajánlást tehetnek a kiválasztott sportág javára. Hasonlóan a 1 százalékos személyi jövedelemadó felajánláshoz, a támogatási rendszer működésének sajátossága, hogy a felajánlások az állami adóhatóságon keresztül jutnak el a támogatott szervezetekhez.

A felajánlás után az adóalanyt meghatározott mértékű adójóváírás illeti meg. Munkatársaink segítenek a támogatás optimális mértékének meghatározásában és az adminisztráció lebonyolításában.

Tovább

Energiahatékonysági beruházások


A társasági adóról szóló jogszabályban elérhető kedvezmények egyike az energiahatékonysági beruházások után igénybe vehető adókedvezmény. A lehetőséggel azok az adóalanyok élhetnek, akik olyan beruházást hajtanak végre, amely energiahatékonysági célokat szolgál és auditált „végső energiamegtakarítást eredményez”.

Energetikai partnerünkkel közösen társaságunk vállalja a beruházás előzetes adójogi minősítését, energetikai auditálását és az adókedvezmény igénybevételéhez szükséges dokumentáció elkészítését.

Tovább

Igénybe vehető kedvezmények vizsgálata


A társasági adó rendszerében az adóalanyoknak számos esetben van lehetőségük arra, hogy bizonyos feltételek fennállása esetén csökkenthessék a társasági adó szerinti adózás előtti eredményüket, vagy a fizetendő társasági adóból adókedvezményt érvényesíthessenek. Szakembereink az adott társaság gazdálkodási sajátosságainak ismeretében segítséget nyújtanak a lehetséges kedvezmények meghatározásában és adott esetben a kedvezmény igénybevételének adminisztrációjában.

Tovább

Keress minket bizalommal!