Végelszámolási és egyszerűsített végelszámolási eljárás


Egyszerűsített vagy „normál” végelszámolás


Amennyiben egy gazdálkodó szervezet már huzamosabb ideje nem végez bevételszerző tevékenységet, és ezt a jövőben sem tervezi, úgy felmerülhet a végelszámolási eljárás lefolytatásának az igénye.

Ha a társaság a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel (például: nincs könyvvizsgálati kötelezettsége, vagy 150 napon belül be tudja fejezni a végelszámolás folyamatát), akkor egyszerűsített végelszámolási eljárásra is van lehetősége. Ebben az esetben nincs szükség ügyvéd közreműködésére sem.


A végelszámolás folyamata


A végelszámolási és egyszerűsített végelszámolási folyamata a végelszámolásról szóló döntéstől egészen a cég törlését követő vagyon kiadásáig tart. A végelszámolás – és az egyszerűsített végelszámolás – sikeres lebonyolításának egyik legfontosabb feltétele, hogy a végelszámolás alatt álló társaság esetében a végelszámolás befejezésekor ne maradjon rendezetlen kötelezettség, tartozás, hiszen az akár felszámolási eljárásba is fordíthatja a folyamatot.

A végelszámolási eljárás taggyűlési határozattal kezdődik, amelyet főszabály szerint ügyvéd nyújt be a cégbíróságon. A végelszámolási eljárás megindítását követően többek között

  • el kell készíteni a tevékenységet lezáró beszámolót és bevallásokat,
  • össze kell állítani a követelésjegyzéket (amennyiben érkeznek követelés igények),
  • rendezni kell a társaság eszközeit és a kötelezettségeket, végül
  • a végelszámolás lezárásaként a választott mérlegfordulónapra vonatkozóan el kell készíteni a végelszámolást záró beszámolót, a bevallásokat, illetve a vagyonfelosztási javaslatot és a végelszámolást záró taggyűlési határozatokat.

Végelszámolás esetén a taggyűlési határozatokat ügyvéd készíti el, és a törlési kérelemmel együtt nyújtja be a cégbíróságnak.

Egyszerűsített végelszámolás esetén a végelszámolás alatt álló társaság ügyvezetője minősül végelszámolónak, így ügyvédi közreműködés nélkül és jogszabályban foglalt minták alapján elkészíthető a vagyonfelosztási javaslat és a záró taggyűlési határozat. Ilyen esetben mind a végelszámolás elindítása, mind a befejezése egy adóhatósági változás bejelentéssel elvégezhető.

Szakembereink rendelkezésére állnak a végelszámolási és az egyszerűsített végelszámolási eljárás előkészítése, valamint lebonyolítása során, munkatársaink ellátják az ezen speciális céghelyzetben szükséges számviteli és adózási feladatokat, megteszik az adóhatóság felé szükséges bejelentéseket, figyelemmel kísérik a jogszabályban foglalt határidők betartását és nem utolsósorban felhívják a figyelmet az adott társaság kapcsán esetlegesen felmerülő adókockázatokra is.

Keress minket bizalommal!