Partnerkockázat minősítés


A partnerkockázat felmérésnek jelentősége


Az üzleti partner kellő körültekintéssel történő előzetes felmérése különösen fontos az adókijátszásban való részvétel elkerülése érdekében, ugyanis a nem megfelelő gondossággal megválasztott üzleti partnerekkel folytatott ügyletek esetén az adott vállalkozást jelentős pénzügyi és jogi hátrányok is érhetik. Üzleti kapcsolatok létesítése előtt az adózó az adóhatóság honlapján elérhető egyre szélesebb körű adatbázisok, valamint a nyilvános cégadatok, közzétett beszámolók segítségével tájékozódhat a leendő partner megbízhatóságáról.

A vizsgálattal a vállalkozás megbizonyosodhat arról, hogy a leendő partnernek nincsenek csalárd szándékai, és egy adóhatósági ellenőrzés során igazolhatja, hogy a vállalkozás minden megtett annak érdekében, hogy az ügyletek ne vezessenek adókijátszáshoz. A vizsgálat eredményét, az azt alátámasztó lekérdezéseket érdemes dokumentálni, hogy a későbbiekben bizonyítható legyen az, hogy a vállalkozás a tőle ésszerűen elvárható körültekintéssel járt el.


Üzleti partnerek átvizsgálásának forrásai


Az üzleti partnerekhez kapcsolódó kockázatok vizsgálatának elvégzésére nincs kötelező jogszabályi előírás, és az átvizsgálás t több területet is érint.

A törvényes működés feltételeinek és a működést korlátozó tényezők átvizsgálása elsősorban az ügyfél cégjegyzékének, bankszámla számának az áttekintését jelenti. Meghatározó szempontok, hogy az üzleti partner szabályosan működik-e, végezheti-e az általa vállalt tevékenységet, nem áll-e adószám törlési eljárás alatt, az ügyvezetője nem áll-e eltiltás alatt, vagy valamilyen, a működését korlátozó (például: kényszertörlési eljárás, felszámolási eljárás) intézkedés alatt, szerepel-e valamilyen adatbázisban (pl. köztartozásmentes adatbázis, be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók adatbázisa, adózó minősítése stb.).

Üzleti partner gazdasági lehetőségeinek vizsgálata keretében érdemes megvizsgálni, hogy a leendő üzleti partner rendelkezik-e a tevékenysége végzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételekkel. Az éves beszámoló vizsgálatán túlmenően több, tevékenységspecifikus ellenőrzés is szükséges. Például: a szállítást, építést vállaló üzleti partner rendelkezik-e a feladat elvégzéséhez szükséges tárgyi eszközökkel, vagy üzleti támogató szolgáltatást, vagy vagyonvédelmi szolgáltatást nyújtó üzleti partner rendelkezik-e saját alkalmazottakkal.


A nem megfelelő partner-minősítésből adódó lehetséges következmények


A nem kellő körültekintéssel elvégzett partner-minősítés több kockázatot is rejthet a vállalkozás számára, míg az üzleti partnerek megfelelő szűrése, minősítése jelentős mértékben csökkentheti azt. A kellő mértében dokumentált vizsgálat – nem utolsósorban – az adóhatóság felé is igazolhatja, hogy az adózó az üzleti kapcsolat létesítésekor, fenntartásakor kellő körültekintéssel járt el.

Munkatársaink segítséget nyújtanak Ügyfeleink meglévő, vagy leendő üzleti partnereinek minősítésében és a kapcsolódó dokumentáció elkészítésében is.

Keress minket bizalommal!