Belső szabályzatok


A belső szabályzatok jelentősége


Egy társaság belső szabályzatai célszerűen a működés széles körét fedhetik le. A kötelező, jogszabályokban előírt szabályzatokon túli, egyéb szabályzatoknak azoknál a szervezeteknél van, illetve lehet jelentősége, ahol például: magasabb a munkavállalói létszám, összetettebb a tevékenység. A vállalkozásnál bevezetett juttatások, az eszközhasználat kellően részletes, írásba foglalt szabályozásával idő és energia takarítható meg, és mindenki számára egyértelművé tehetők az ezekhez a juttatásokhoz kapcsolódó feltételrendszerek. Az adott terület bármely elemének változása könnyen kezelhető, ha van írásos dokumentum az adott juttatásról. A szabályrendszer írásba foglalása esetén például: az új munkavállaló egyértelmű tájékoztatást kaphat, és pontos ismeretet szerezhet az elvárásokról, a működés rendjéről, a bizonylatolási szabályokról.


A belső szabályzatok által érintett területek


A mindennapi működést segítő belső szabályzatok – a teljesség igénye nélkül – a következő területeket érinthetik:

– céges gépkocsi használat (útnyilvántartásra vezetésére vonatkozó előírások, korlátlan vagy korlátozott magánhasználat, magánhasználat térítése, stb.);
– saját tulajdonú gépjármű hivatali célú használata (engedélyezés folyamata, belföldi kiküldetési rendelvény vezetésére, jóváhagyására vonatkozó előírások, stb.);
– irodai eszközök használata (laptop, internet, nyomtató, stb.);
– belföldi, illetve külföldi kiküldetés szabályai (jóváhagyási folyamat, elszámolható költségek, napidíj, stb.);
– home office szabályai (eszközök juttatása, munkaidő elszámolás rendje, stb.);
– szabadság kiadására vonatkozó előírások (szabadság igénylésre, jóváhagyásra vonatkozó előírások, stb.);
– cafetéria szabályzat (béren kívüli juttatások rendszerére vonatkozó részletes szabályok).

Bár a felsorolt szabályzatok elkészítését jellemzően nem írják elő kötelezően a jogszabályok, mégis célszerű lehet ezek kidolgozása és bevezetése, tekintettel arra, hogy az egységes szabályozás, az egyértelmű elszámolásrend megkönnyíti a vállalkozással kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátását és a munkavállalókkal való kommunikációt. Mindez a működés hatékonyságának javítása, és nem utolsó sorban a munkavállalói elégedettség növekedésének irányába is hathat.

Szakembereink rendelkezésére állnak a szükséges belső szabályzatok körének meghatározásában, és azok teljes körű, a vállalkozás működési sajátosságait figyelembe vevő elkészítésében.

Keress minket bizalommal!