Cégértékelés


Egy gazdasági társaság életében számtalan olyan helyzet fordulhat elő, amikor szükséges lehet a társaság valós piaci értékének (cégértékének) a meghatározása. Az értékelés során szakembereink a szakmai standardok figyelembevételével, a társaság sajátosságait szem előtt tartva, különböző, egyedi módszerekből választva, vagy azokat kombinálva határozzák meg a reális cégértéket.

Tovább

Belső szabályzatok


A vállalkozások belső folyamatainak optimális működését támogathatja az azokat leíró belső szabályzatrendszer. Ezeknek a szabályzatoknak elsősorban azoknál a szervezeteknél lehet jelentősége, ahol például magasabb a munkavállalói létszám, komplexebb a gazdasági tevékenység.

A vállalkozásnál bevezetett juttatások, az eszközhasználat kellően részletes, írásba foglalt szabályozásával idő és energia spórolható meg és minden szereplő számára egyértelművé tehetőek az ezekhez a területekhez kapcsolódó feladatok, határidők és felelősségi körök. Társaságunk vállalja az ajánlott belső szabályzatok körének meghatározását és azok teljes körű, a vállalkozás működési sajátosságait figyelembe vevő elkészítését.

Tovább

Végelszámolás


Szakembereink segítséget nyújtanak a gazdasági társaságok végelszámolással és egyszerűsített végelszámolással kapcsolatos számviteli-adózási teendőinek ellátásában, a végelszámolásról szóló döntéstől egészen a cég törlését követő vagyon kiadásáig.

Tovább

Adó- és számviteli átvilágítás


Az adózási és a számviteli területet érintő átvilágítási szolgáltatásunk alapvetően a vonatkozó jogszabályok előírásainak való megfelelést vizsgálja. Az adó átvilágítás során feltárásra kerülnek az – esetleg rejtett – kockázatok, és egyúttal megoldási javaslatok születnek arra nézve, hogy a cég adókockázata a minimálisra csökkenjen. A számviteli átvilágítás során a vonatkozó törvény előírásainak való megfelelőség vizsgálata történik.

A Finacont Kft. mind az adózási, mind pedig a pénzügyi-számviteli területen rendelkezésre áll a társaság méretének, működési környezetének minden szempontját figyelembe vevő, testreszabott átvilágítási szolgáltatásaival.

Tovább

Partnerkockázat elemzése


Gazdasági kapcsolatok létesítése esetén kiemelkedő jelentőségű annak vizsgálata, hogy a kiválasztott partner megfelel-e az alapvető jogszabályi feltételeknek (például: rendelkezik érvényes adószámmal, nem áll végrehajtás alatt, ügyvezetője nem áll eltiltás alatt, stb.), illetve a rendelkezésére álló eszközökkel és létszámmal meg tudja-e valósítani üzleti vállalását. A szakembereink által végzett átfogó vizsgálat célja annak igazolása, hogy a társaság kellő körültekintéssel járt el az üzleti partnere kiválasztásakor, az üzleti kapcsolat létesítésekor.

Tovább

Cégalapítás támogatása


A cégalapítás feladatköre nem csak a társasági szerződés elkészítéséből és benyújtásából áll, hanem számos adózási, és egyéb adminisztratív teendőt is magában foglal. A cégalapításkor többek között dönteni kell több adózási kérdésről is (például: áfa adómentesség választása, társasági jövedelemadózás formája, stb.), illetve a cégalapítást követően is számos adókötelezettséghez kapcsolódó, vagy egyéb adminisztratív feladat merül fel (például: cégkapu létrehozása, adóhatósági bejelentések, pénzforgalmi számlaszám megnyitása, stb.).

Tanácsadóink az újonnan alakult cég gazdálkodási és működési sajátosságait figyelembe véve nyújtanak segítséget az alapításhoz kapcsolódó feladatokban.

Tovább

Bizalmi vagyonkezelés


A bizalmi vagyonkezelés lényege, hogy szerződés alapján a vagyonkezelő a vagyonrendelő által tulajdonába adott dolgokat, ráruházott jogokat és követeléseket (kezelt vagyont) a saját nevében, de a kedvezményezett javára kezeli, míg a vagyonkezelésért, a vagyonrendelő díjfizetésre kötelezett. Vagyonkezelésbe adható ingatlan, ingó, értékpapír, vagyoni értékű jog vagy akár követelés is. A bizalmi vagyonkezelés intézményének alkalmazása – egyéb előnyein túl – számos adóelőnnyel is járhat.

Tanácsadóink rendelkezésükre állnak a testreszabott, az adóelőnyök maximális kiaknázást biztosító konstrukció kialakításában.

Tovább

Keress minket bizalommal!