Külföldi foglalkoztatott magyarországi foglalkoztatása


A magyarországi foglalkoztatás


A külföldi vállalkozásoknak csak meghatározott esetekben kell Magyarországon letelepedniük, vagy valamilyen cégformában tevékenykedniük. Nincs jogszabályi akadálya annak, hogy a bejegyzésre nem kötelezett külföldi foglalkoztató biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony keretében külföldi magánszemélyt foglalkoztasson, és részére járulékalapot képező jövedelmet fizessen. Ebben az esetben a jövedelmet terhelő társadalombiztosítási járulékot és szociális hozzájárulási adót mint kifizető állapítja meg és vonja le.

Ehhez a külföldi vállalkozásnak a biztosítási jogviszony kezdetét megelőzően be kell jelentkeznie az állami adó- és vámhatóságnál, és kérelmezni, hogy az állami adó- és vámhatóság foglalkoztatói minőségében vegye nyilvántartásba.

A munkavállaló részére adóazonosító jelet kell igényelni, mivel a munkavállaló az szja kötelezettségét is az adóazonosító jelén keresztül tudja majd teljesíteni. Az adóazonosító jel igényléséhez meg kell adni a magánszemély adatait, köztük a bejelentett magyarországi lakcímét is, így tehát ennek a megléte fontos.

A magyarországi biztosítási kötelezettség miatt a munkavállaló részére TAJ számot is igényelni kell. Az igényléshez többek között a következők szükségesek:

– személyazonosításra alkalmas igazolvány,
– lakcímet, és/vagy tartózkodási helyet igazoló okmány,
– EGT állampolgár, vagy annak 3. országbeli hozzátartozója esetében magyarországi regisztrációs kártya vagy tartózkodási engedély,
– a TAJ igénylés előtt EGT tagállamban, Svájcban, illetve nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó államban biztosított személy esetén a TAJ igénylést közvetlenül megelőző biztosítás helye szerinti tagállam biztosítója által a biztosítási időszakról kiadott formanyomtatvány, vagy hatósági igazolás,
– biztosítotti jogviszonyt igazoló dokumentum, külföldi kérelmező esetén a magyar egészségbiztosításra jogosultságot igazoló iratok.


A bejelentés adminisztrációja


A külföldi vállalkozások magyarországi foglalkoztatással kapcsolatos bejelentési kötelezettségei, illetve a foglalkoztatottak különböző azonosító számainak igénylése meghatalmazás útján is intézhető, így munkatársaink szívesen segítenek a kapcsolódó adminisztrációban.

Keress minket bizalommal!