Adóhatósági képviselet


Mikor lehet szükség képviseletre?


A vállalkozások életében számos alkalommal előfordul, hogy az állami vagy az önkormányzati adóhatóság ellenőrzést indít, esetleg olyan határozatot, tájékoztató levelet küld (például: adóhátralékokról, bírságokról), amelynek megállapításait a vállalkozás vitatja. Az adóhatóságok által kiadott hivatalos dokumentumokra történő válaszadás jellemzően jogszabályi következményt idéz elő, ezért ezekben az esetekben célszerű egy „külső” szakértő segítségének igénybevétele, és ezen keresztül az adózó érdekeinek szakszerű és hatékony képviselete.


A megbízott képviselő


A megbízott képviselő jellemzően eseti meghatalmazást kap az érintett vállalkozástól az adott adóhatósági eljárásban való részvétel érdekében. Ezek a meghatalmazások így eseti jellegűek, és a kérdéses ügy lezárulta után hatályukat vesztik.

Munkatársaink vállalják a vállalkozások adóhatóságok előtti képviseletét, mely jellemzően az alábbi szolgáltatásokat foglalhatja magába:

– az ellenőrzés előtt vagy közben felmerülő kérdések egyedi megválaszolása, az esetlegesen felmerülő kockázatokra történő figyelemfelhívás,
– az Ügyfél által képviselt álláspont jogosságának vizsgálata, alátámasztása,
– az adóhatósággal történő levelezésben, valamint az adóhatóság által kért dokumentumok összeállításában történő közreműködés,
– az adóhatóság részére elküldendő hivatalos nyilatkozatok megfogalmazása,
– szükség szerint észrevétel, fellebbezés, egyéb beadványok elkészítése.

Keress minket bizalommal!