Külföldön felszámított VAT visszaigénylése


A visszaigénylés lehetősége


A belföldi adóalanyok jogosultak abban az esetben is a felszámított hozzáadott érték adó (Value Added Tax) visszatéríttetésére, ha annak felszámítására egy másik EU tagállamban került sor. Az adó visszatérítése iránti kérelem határideje a visszatéríttetési időszakot követő naptári év szeptember 30. napja. Ennek alapján, amennyiben például 2020. évben egy másik EU tagállambeli adóalany az adott EU tagállam szerinti adókulcs felszámításával állított ki számlát belföldi adózó részére, akkor ezt az előzetesen felszámított adót 2021. szeptember 30-ig benyújtott kérelem alapján lehetett visszaigényelni.

A visszaigénylés tehát akkor megalapozott, ha az adózó olyan termékbeszerzési, szolgáltatás-igénybevételi, esetleg import ügyletben vesz részt, amely esetében a teljesítés helye egy másik tagállam, ezért a termékértékesítő, vagy szolgáltatásnyújtó ezen másik tagállam szerinti adókulcs felszámításával állítja ki a számlát a magyar beszerző részére. További feltétel, hogy a belföldi adózó az adott EU tagállamban nem rendelkezik letelepedettséggel. Az adót visszaigényelni akkor lehet mindemellett, ha az adott terméket, szolgáltatást adóköteles tevékenységéhez használja a kérelmező, és amennyiben ezen beszerzéseiről a számlát egy belföldi adózó, magyar adókulcs felszámításával állította volna ki, akkor a számlabefogadónak adólevonási joga keletkezne.

Az adó visszaigénylésére lehetőség van például akkor, ha az adózó külföldi konferencián, vagy oktatáson vesz részt, gépjárművet bérel, szállást foglal, és ezen szolgáltatásokról részére a külföldi szolgáltató az adott tagállamban érvényes adókulcs felszámításával állít ki számlát. De ugyanez az eljárás, ha például fuvarozó cég esetében külföldön kell haszongépjármű javítási szolgáltatást igénybe venni.


Kire nem vonatkozik a visszaigénylés lehetősége?


Az adó visszatéríttetési igénnyel csupán azok az adóalanyok nem élhetnek, akik kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet végeznek, akik alanyi adómentességet választottak, illetve mezőgazdasági őstermelők.

Amennyiben az adott termék, vagy szolgáltatás beszerzése az adott tagállamban adólevonási korlátozás alá esik, akkor annak visszatéríttetésére sincsen mód. Tehát minden esetben a visszatérítő állam szabályai irányadóak, mindazonáltal ezen szabályok EU szinten túlnyomó részben harmonizáltak.

Minden más adóalany élhet – és érdemes is, hogy éljen – az adó visszatéríttetés jogával.


Az igény benyújtása


Az említett esetekben megoldást jelenthet az adó visszatérítési igény benyújtása, mivel ezek a tételek levonható adóként a magyar áfa bevallásban nem szerepelhetnek (a magyar áfa bevallásban ugyanis csak a magyarországi áfa teljesítési helyű ügyletek után felszámított magyar áfa levonása gyakorolható).

A visszatéríttetési kérelmet a magyar állami adóhatósághoz elektronikus úton, a magyar és angol nyelven kell előterjeszteni. Fontos kiemelni, hogy a szeptember 30-i határidő jogvesztő, vagyis annak elmulasztása esetén az adó később már nem igényelhető vissza, és az igénylés kapcsán méltányossági kérelem benyújtására sincs lehetőség. A kérelmek elbírálására az adóhatóságoknak 4 hónap áll rendelkezésükre, mely idő hivatalból meghosszabbítható, de semmiképp nem haladhatja meg a 8 hónapot. Az adóhatóságok a kérelem jóváhagyásáról, illetve annak elutasításáról minden esetben írásban értesítik a kérelmezőket. A jóváhagyott adó összeg visszautalásáról a visszatérítés helye szerinti adóhatóság 10 munkanapon belül intézkedik.

Szakértőink segítséget nyújtanak a visszatéríttetési igény megalapozottságának vizsgálatában és az igény benyújtásában.

Keress minket bizalommal!